Suchý duben dal porostům pořádně zabrat, deštivý květen a začátek června pro ně byla záchrana. Na polích u Hořicka se objevil ale nový predátor, a to divoký holub. Ptáci se nemilosrdně vrhají na rostlinky mladého zelí, které likvidují. Poškodili už zhruba deset procent úrody, farmáři s nimi bojují pomocí plašičů.

„Zelí vypadá nyní obstojně, záleží na dalším vývoji. Prosperitě přispívá i chladno, není tolik škůdců,“ hodnotí vývoj plodin ředitel podniku Luboš Horník. Obilí, konkrétně rané pšenice, ale poničily jarní mrazy, takže odhadnout úrodu je složité.

„Duben byl tragický, ale květen a začátek června jsou příznivé. Chtělo by to ale teplo, nic neroste, v noci je chladno kolem čtyř stupňů, což teplomilným plodinám jako cukrovka, kukuřice neprospívá. Špatně je na tom i mák,“ konstatuje ředitel.

Pomáhají sami sobě

Na Podorlicku založili kvůli nedostatku vody pracovní skupinu Voda pro Podorlicko, která by měla zajistit dostatek pitné i užitkové vody pro celou oblast. „Chceme připojit region na páteřní Východočeskou vodárenskou soustavu a konkrétními kroky zadržet vodu v krajině,“ uvádí iniciátor pracovní skupiny Drahoslav Chudoba.

Starosta města Borohrádek Martin Moravec se také připojil k iniciativě: „Jedná se tak zcela jistě o dlouhodobý projekt, který naši společnost připravuje na horší časy, pamatuje na naše potomky a je hoden podpory,“ doplňuje zdůvodnění své aktivity.

Deště nyní dostatečně naplnily i některé toky, zásobní prostor má na sto procent zaplněný nádrž Rozkoš nebo přehrada Les Království na Labi.

„Máme za sebou dva srážkově bohatší týdny, které vylepšily podmínky s půdním suchem, zejména v horních vrstvách půdy. Nejhorší podmínky zůstávají v severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Sucho se i nadále vyskytuje na 65 procent území ČR, na jednom procento je extrémní,“ uvádí nás do reálu Stanislava Kliegrová, vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie v Hradci Králové.

Ke zlepšení nedošlo nikde 

U povrchových vod se z hlediska hydrologického sucha situace ve všech povodích v posledním květnovém týdnu mírně zlepšila, nejvýrazněji v povodí Odry a Moravy.

Stav podzemních vod zatím na srážky výrazněji nereagoval a ve srovnání s předchozím týdnem se příliš nezměnil. Celkově zůstal silně podnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru převážně mírně klesala.

Ke zlepšení nedošlo v žádném z povodí. V převážné většině je stav podzemní vody hodnocen jako silně až mimořádně podnormální. Vzhledem k předpovědi počasí lze podle odborníků očekávat stagnaci a místy mírný vzestup hladiny podzemních vod.