Vodovody a kanalizace Hradec Králové při úhradě vodného a stočného zavádějí od příštího roku dvousložkovou formu. Co to znamená? O zvýšení ceny vody jsme hovořili s ředitelem VaK Františkem Barákem.
Od ledna 2008 dochází ke zvýšení vodného a stočného. Proč bylo nutné vodu zdražovat?
Dvousložková cena, tedy zavedení pevné částky jako poplatku za poskytnutí pohotovostní služby, zabrání radikálnímu nárůstu ceny. Od 1. ledna 2008 se zvyšuje o čtyři procenta daň z přidané hodnoty, narůstá také cena energie, chemikálií a ostatních vstupů. Významným faktorem pro zvýšení ceny je i předpokládané omezení čerpání podzemních zdrojů vody pod tlakem ekologických aktivistů. Na základě jejich požadavků musíme část vody nakupovat u sousedů a využít i alternativního zdroje vody z řeky Orlice. Přitom úprava povrchové vody je mnohem náročnější. Navíc poplatky státu za odběr podzemní vody jsou dvě koruny za metr krychlový, poplatky z povrchových vod, v našem případě z Orlice, jsou dražší – za kubík platíme 2,60 koruny. Od Nového roku to bude ještě o deset procent víc, tedy 2,95 koruny. Takže k zdražování dochází i díky ekologickým aktivistům, kteří místo aby bránili přírodu, tak spíše škodí člověku.
Mohl byste vysvětlit nový princip dvousložkové ceny?
Jde o zavedení pevné složky, která reprezentuje fixní náklady spojené s odběrným místem. Výpočet pevné složky vodného a stočného bude prováděn podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normy, zařazením do zvolené kategorie. Kategorií bude pět. Například v první kategorii to budou rodinné domy, kde je průtok 1,5 – 3,5 kubíku vody za hodinu a vodné a stočné bude činit 350 korun ročně, tedy celkem 700 korun ročně. Ve čtvrté kategorii, kdy je průtok 40 až 150 kubíků za hodinu, je vodné a stočné 2510 korun za rok. V tomto případě to znamená, že jde o paneláky, kde bydlí 40 rodin a cena se tak bude ještě dělit čtyřiceti. Dvousložková cena spravedlivěji zpoplatňuje přistavení pohotovostní služby především úhradou pevné části od spotřebitelů. Dvousložková forma bude znamenat menší nárůst ceny vodného a stočného pro obyvatele panelových domů a pro velké domácnosti bydlící v domech. Naopak větší nárůst ceny představuje pro malé odběratele, tedy především na venkově, kde je spotřeba podstatně nižší, protože lidé tam více využívají alternativní zdroje vody.
Musela by se voda zdražit, kdyby vodárenské společnosti získaly dotace z Evropské unie?
O výši dotací z evropských fondů se stále jedná. Dotace by samozřejmě částečně zmírnily cenový nárůst, především část určenou na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury. Evropské dotace ale neznamenají spásu českého vodárenství. Pro zachování sociálně únosné ceny vody ji musí stát ještě řadu let dotovat.
Zdá se, že voda bude čím dál víc strategičtější surovinou. Bude se jeji cena dál zvyšovat?
Voda se celosvětově stává strategickou surovinou a její význam bude stoupat. Těžko odhadnout vývoj, ale cena vody se bude asi nadále zvyšovat.