Podle mluvčí vodáren Veroniky Bergrové úniky vznikají především v prasklinách v potrubí způsobených jejich stářím. „Úspěšné vyhledávání úniků by nebylo možné bez našeho vodárenského dispečinku, který nepřetržitě monitoruje stav vodovodní sítě a ráno vyhodnotí noční průtoky jednotlivých spotřebišť,“ uvedl technický ředitel Královéhradecké provozní Tomáš Hosa. Dodal, že značnou roli při odhalování míst s poškozeným potrubím hrají přístroje. Zaznamenávají zvuky a šumy způsobené únikem vody, což pomáhá lokalizovat poruchy.

„Důležitým faktorem při snižování ztrát vody je i dobrý stav vodovodní sítě. Díky němu se řadíme k vodárnám s nejnižším procentem ztrát,“ sdělil zástupce generálního ředitele Pavel Lipovský.