Takové množství energie, které by pokrylo celoroční spotřebu více než 17 tisíc domácností, vyrobilo osm malých elektráren. Ty má společnost na Hučáku v Hradci Králové, v Předměřicích nad Labem, v Přelouči, Pardubicích, Pastvinách, Práčově, Spálově a na přehradě Les Království.

Za zvyšováním výroby energie z vodních zdrojů stojí kromě jiného rekonstrukce a opravy vodních elektráren. Ty podle jednatele ČEZ Obnovitelné zdroje Libora Kičmera znamenají výrazné zvýšení jejich účinnosti. Vloni například energetici modernizovali téměř šedesát let starou malou vodní elektrárnu v Předměřicích nad Labem u Hradce Králové. Firma tady dokončila modernizaci celého soustrojí a elektrárnu vybavila novou čistírnou odpadní vody.

Unikátem se stala vodní elektrárna na Labi v Přelouči, kde se na jednom místě získává elektrická energie ze dvou obnovitelných zdrojů – vody a slunce. Při rekonstrukci střechy byla totiž zároveň na střeše vybudována solární elektrárna.