A to jak podzemní, povrchové, tak i té, co spadne v přívalových deštích. Jedná se o ojedinělý informační systém v digitální podobě.

„Je důležité, abychom věděli, kam odteče voda, která spadne v přívalových srážkách. Díky novému informačnímu systému by se mělo lépe odhadnout, co se v těchto případech stane a kde je nutné nechat místo pro odtok,“ zdůvodnila Pavla Finfrlová, náměstkyně primátora.

Realizace projektu vyjde na 10 milionů korun. Do systému by měly mít přístup úředníci i obce. Informace se využijí i u žádostí investorů.