Ve čtvrtek byla zkolaudována rekonstrukce zásobování pitné vody a vodojemu pro město Třebechovice pod Orebem a dalších sedm okolních obcí. Stavba spolykala 23,179 milionu korun, z toho 10,431 milionu činila státní dotace.

Možná bude další úpravna vody

Opraven byl mimo jiné vodojem, dále středisko areace – provzdušnění – pitné vody, čerpací stanice z přivaděče Litá a sekční šachta. Stavba začala letos v lednu a skončila koncem října.

„Město Třebechovice je zásobováno vodou z prameniště Bědovice. Tato voda je kyselá, s nízkou mineralizací a se zvýšenou agresivitou. Na základě dlouhodobého sledování je označována za velmi kvalitní vodu s příznivými vlastnostmi. Avšak v létě roku 2005 bylo zjištěno znečištění zdroje nadlimitním výskytem atrazinu. Jde o jeden z pesticidů,“ říká technicko provozní náměstek ředitele VaK Pavel Loskot. „

Naše společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové podala trestní oznámení na neznámého pachatele, ale policie nikoho nezjistila. Po dohodě s hygienou jsme tehdy přistoupili k tomu, že se voda z Bědovic míchá v poměru jedna ku jedné až jedna ku dvěma vodou z Lité. Kromě nepříznivého atrazinu je ve vodě i nežádoucí nízký obsah železa,“ vysvětlil Loskot jeden z důvodů rekonstrukce vodovodní sítě ve městě.

Podle něj dokončená oprava vodojemu a dalších zařízení přispěje k podstatnému zvýšení kvality pitné vody ve městě a okolí. Upřesnil, že se ještě uvažuje i o výstavbě další úpravny vody. Starosta města Jiří Němec byl včera spokojen. Věří, že se postupně zmenší i tvrdost třebechovické vody.