NEORGANIZOVANÁ MLÁDEŽ NA VÝCHODĚ ČECH ZÍSKÁ PODPORU

 

Na ulicích východočeských městech jsou stovky bezprizorních dětí, které nevědí, co svolným časem a nudí se. Nízkoprahové kluby jim nabízejí bezpečný prostor pro trávení volného času a pomocnou ruku,“ říká ředitelka Nadace Vodafone Inga Kaškelyte a dodává: „Cílem programu Vpoho je umožnit ve východních Čechách rozvoj nových nízkoprahových klubů a rozšířit nabídku těch stávajících.“

Vpředcházejícím východočeském kole programu Vpoho zvítězily vroce 2006 projekty čtyř nízkoprahových klubů: klub Archa - Náchod (175 150 Kč), klub Futur – Chrudim (200 000 Kč), klub Dokořán – Náchod (62 500 Kč), klub Milíčův dům - Jaroměř (180 000 Kč). Celkem bylo vrámci Vpoho v roce 2006 podpořeno 32 nízkoprahových klubů zcelé ČR částkou 5 113 000 Kč.

Program VPOHO

 • podpora projektů vznikajících i existujících nízkoprahových klubů pro děti a mládež
 • krozdělení celkem 3 830 000 Kč
 • maximální výše grantu 250 000 Kč
 • uzávěrka žádostí 30.srpna 2007
 • formulář žádosti o grant lze stáhnout na www.nadacevodafone.cz

Co jsou to nízkoprahové kluby?

 • jsou určeny pro děti a mládež, kteří tráví svůj volný čas touláním na ulici či v partě
 • představují volnočasovou alternativou k různým zájmovým kroužkům a různým organizovaným aktivitám
 • poskytují poradenství a sociální servis
 • přístup do klubů není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, platí pouze zákaz násilí a konzumace alkoholu či drog

Co nízkoprahové kluby nabízejí?

 • chráněný prostor pro volnočasové aktivity = poslech vlastní i klubové muziky, promítání filmů na přání, stolní fotbal, stolní tenis, kulečník, air hockey, lezecké stěny, sportovní vybavení, hudební zkušebny s nástroji, výtvarné dílny apod.
 • psychologickou a sociální pomoc od vyškolených pracovníků
 • možnost popovídat si a svěřit se sproblémy
 • chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co v mnohdy nebezpečných velkoměstech a na anonymních sídlištích chybí

Nadace Vodafone ČR

Nadace vznikla v roce 2005 a zaměřuje se zejména na podporu mladých lidí (grantové programy Vpoho a Vpohybu) a zapojení komunikačních technologií do pomoci potřebným (grantový program Vpohybu). Nadace je financována Vodafonem ČR a nadací Vodafone Group Foundation, která koordinuje charitativní aktivity Vodafonu globálně. Vznik lokálních nadací Vodafone a investice do charitativních projektů je závazná pro všechny pobočky Vodafonu. Vodafone Group byl vyhodnocen jako společensky nejzodpovědnější firma na světě za rok 2006 (http://www.accountabilityrating.com).

Filip Hrubý

Nadace Vodafone ČR

f