„Všechny společnosti využívají takzvanou Vodárenskou soustavu východní Čechy (VSVČ), která zabezpečuje dodávky pitné vody pro obyvatele okresů Hradec Králové, Pardubice, Náchod a Chrudim. Její hlavní výhodou je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody těchto čtyř významných východočeských měst. Flexibilita těchto systémů umožňuje zásobení vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku," vysvětlila Veronika Bergrová, tisková mluvčí Královéhradecké provozní.

Vodárenská soustava vznikla v letech 1993 až 1999 a stála 1,3 miliardy korun. Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice a povrchových zdrojů písníku Oplatil a řeky Orlice. Průměrná využitelná kapacita celé soustavy je 1050 litrů za sekundu.