Hlavní podíl na vysoké návštěvnosti mají základní a střední školy. „K větší návštěvnosti Informačního centra Obnovitelné zdroje přispělo i vyhlášení soutěží pro širokou veřejnost. V průběhu celého roku zde probíhají různé akce, jako například konference, semináře, přednášky, výstavy a jiné," vypočítává Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy. Právě ČEZ má interaktivní výstavu na svědomí.

Co všechno si ve vodní elektrárně mohou lidé užít? Vystavené modely zábavnou formou ukazují vlastnosti a využití větrné, vodní, geotermální, sluneční energie a energie vzniklé spalováním biomasy. „Součástí prohlídky jsou i projekce tematického filmu Malé vodní elektrárny na Labi nebo filmů Obnovitelné zdroje a 100 let Šumavské energie. K dispozici je kinosál s projekcí na velkoplošné plátno 12 x 3 metrů, které je dominantním audiovizuálním prvkem centra," dodává Šárka Beránková.

Kromě toho se lidé mohou vydat na návštěvu plně funkční malé vodní elektrárny Hučák. Ta funguje již přes 100 let. Výročí století od spuštění výroby elektrické energie elektrárna oslavila v roce 2012.

Elektřinu dodává Hučák od roku 1912
Vodní elektrárna je umístěna na řece Labi. Hydrocentrála elektrárny byla připravena v roce 1911 tak, aby se mohly uskutečnit zkoušky tří Francisových turbín s výkonem 300 koňských sil. První elektřinu tyto vodní turbíny dodaly ke konci ledna 1912. Ve 20. letech minulého století se uskutečnila z důvodu zvýšení výkonu rekonstrukce zařízení. V této podobě pracují všechna její soustrojí dodnes. Generátory jsou dokonce ještě původní z roku 1912. Tři soustrojí elektrárny využívají maximální spád 4,2 metrů, který zajišťuje přilehlý jez. Původní technologické zařízení vodní elektrárny, které tvořily 3 Francisovy turbíny s přímým pohonem alternátorů, vybudované v roce 1911 firmou Kolben, bylo v roce 1925 rekonstruováno a turbíny byly vyměněny. Dnešní elektrárna obsahuje 3 vertikální rychloběžné Francisovy turbíny s návrhovým průtokem 10 metrů krychlových za sekundu a celý objekt je chráněnou technickou památkou.