„Nejvýznamnější akcí je připojení kanalizačního systému Předměřic nad Labem na osm kilometrů vzdálenou čistírnu odpadních vod v Hradci," mluví o projektu, který si vyžádá přes 56 milionů a umožní čistit odpadní vody z této téměř dvoutisícové obce moderním způsobem, technický náměstek společnosti Pavel Loskot.

VAK investuje také například do rekonstrukce kanalizace v ulici Honkova v Hradci a v ulici Na Státní v Holohlavech, vybudování nové retenční stoky v ulici Jižní v Hradci a rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod v Černilově.

„Od roku 2006 společnost vynaložila na investice do rekonstrukcí a výstavby nových sítí a technologií přes 1,9 miliardy korun," dodává Loskot.

VAK vlastní a spravuje celkem 1 316 kilometrů vodovodní sítě, 520 kilometrů kanalizační sítě, 8 úpraven pitných vod a 13 čistíren odpadních vod. Na veřejný vodovod je napojeno 160 tisíc obyvatel a 124 tisíc obyvatel je napojených na veřejnou kanalizaci na Hradecku.