Vzdělávací ústav tak připravil přes dvě desítky specializovaných odborníků. Slavnostního vyřazení se dočkali absolventi magisterských studijních programů vojenského všeobecného lékařství a vojenská farmacie.

Diplom si převzalo celkem šestnáct vojenských lékařů a dvě farmaceutky. Zároveň s nimi svůj doktorský studijní program ukončilo devět absolventů.

Aula prodchnutá slavnostní atmosférou hostila i představitele Ministerstva obrany ČR, velení Univerzity obrany, Fakulty vojenského zdravotnictví, zástupce státní správy a samosprávy, partnerských vysokých škol, hostů a rodinných příslušníků. Přítomní tak byli svědky důležitého životního mezníku promovaných.