Práce byly zahájeny v polovině července tohoto roku. „Zahrnovaly opravy kamenných a kovových částí pomníků, které se nacházejí na vojenském hřbitově, a plotu okolo něj,“ řekl krajský radní pro investice Václav Řehoř.

Vojenský hřbitov upomíná na prusko-rakouskou válku, kdy byl v Novém Bydžově zřízen lazaret a vojáky, kteří zde zemřeli, pohřbívali do hromadného hrobu za městem.