„Tento způsob ukončení studia pro ně představuje enormní zátěž. Stěžejní náplň oborů probíhá na LF UK a dosavadně udělovaný titul MUDr. byl dostatečný. Potřebujeme urychleně změnit daný paragraf vysokoškolského zákona,“ apeluje někdejší proděkan LF UK a senátor Jaroslav Malý. Studenti doposud ukončovali studium státní zkouškou rozdělenou do pěti částí, za kterou jim LF UK udělovala titul MUDr.

Nyní by nově měli získávat podvojný titul MUDr. et Mgr., což by ovšem předpokládalo podvojné závěrečné zkoušky. „Jde o nesmyslnou duplicitu, kterou nyní potřebujeme ze zákona odstranit. Pro farmaceuty by to dokonce znamenalo i dvě diplomové práce,“ dodal Jaroslav Malý. Za současně nastavených podmínek má „farmačka“ do konce května podat žádost o akreditaci, v rámci které by se tato praxe dvojího ukončení studia a podvojného titulu stala závaznou. „Dosavadní příprava vojenských lékařů byla úspěšná. Spolupráce fakult trvá již od 60. let. Je chybou ji měnit,“ dodal profesor Malý.