Jaké aktivity čekají KVV Hradec Králové vletošnímroce?

Máme toho vplánu více. Hlavní cvičení jsou na programu vkvětnu a vříjnu. Dále budeme zajišťovat nebo se účastnit například slavnostního nástupu II. kontingentu polní nemocnice vHradci Králové, oslav výročí 90let vzniku republiky či dne veteránů.

Budete se nějak podílet ina největším setkání příznivců vojenské historie Cihelna 2008, jakto obvykle činí aktivní zálohy zPardubickéhokra­je?

Podle mých informací by se tentokrát Armáda ČR letošního ročníku neměla účastnit vůbec, a to zúsporných důvodů. Vše by měly mít na starosti kluby vojenské historie. Uvidíme, jestli se ale něco ještě nezmění.

Kolik mužů má nyní KVV Hradec Králové kdispozici?

Celkem 55mužů. Zájem opůsobení uaktivních záloh se vposledních letech stabilizoval. Koncem září pouze dojde ke snížení počtu pracovníků administrativního aparátu.

Máte jako krajské vojenské velitelství na starosti také péči oválečné veterány?

Ano, a to jak oveterány zdruhé světové války, tak ovojenské důchodce.

Ajak konkrétně válečným veteránům můžete pomoci?

Máme na to přímo konkrétní pracovníky, kteří jsou sveterány zcelého kraje včastém osobním styku. Snažíme se jim zabezpečit kvalitní zdravotní péči či zprostředkovat umístění do speciálních domovů spečovatelskou službou, které jsou určené právě pro válečné veterány.

Aktivity Krajského vojenského velitelství Hradec Králové rok 2007

V souladu s Programy přípravy a výcviku aktivních záloh bylo ve dnech 15.-19. října 2007 provedeno cvičení příslušníků pěší roty AZ 131. strážního praporu KVV Hradec Králové ve VVP LIBAVÁ. Cílem tohoto cvičení bylo zdokonalit příslušníky AZ v základních zásadách při plnění úkolů ochrany a obrany objektů a praktickým výcvikem ve vševojskové a odborné přípravě zvyšovat důvěru v jejich schopnosti a dále zdokonalit velitelský sbor v řízení podřízených. Hlavním tématem výcviku bylo procvičit a naučit se praktické činnosti při bojových střelbách družstev. K tomu také směřovalo provedení průpravného cvičení ostrých střeleb. Úkoly cvičení byly splněny.

Na základě Plánu činnosti Krajského vojenského velitelství Hradec Králové na rok 2007 bylo ve dnech 11.-15. června provedeno cvičení příslušníků pěší roty AZ 131. strážního praporu KVV Hradec Králové ve VVP LIBAVÁ. Rota aktivních záloh působila v rámci velitelsko-štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk "BOLESLAVSKÁ HRADBA 2007", kde se podílela na operaci "OSTRAHA" při střežení zemědělské farmy Heroltovice, kde byly prováděny ukázky na odběr vzorků antraxu a slintavky, imobilizace zvířat a depopulace drůbeže. VIP hosté si mohli prohlédnout ukázku očisty osob a techniky a mobilní biologické laboratoře. Cílem tohoto cvičení bylo zdokonalit příslušníky AZ v základních zásadách při plnění úkolů ochrany a obrany objektů. Cvičení AZ bylo také zaměřeno na výcvik družstva v taktické a chemické přípravě. Úkoly cvičení byly splněny.

Dne 17. května 2007 proběhlo v obci Sobotka u Jičína taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Královehradeckého kraje. Taktického cvičení se kromě základních složek IZS kraje zúčastnily též jednotky 152. záchranného praporu Kutná Hora a příslušníci Krajského vojenského velitelství Hradec Králové. Námětem taktického cvičení IZS Královehradeckého kraje byl výbuch, požár a následný nález chemických látek v poškozené budově. Cílem cvičení bylo prověření schopností a vzájemné spolupráce jednotlivých složek IZS a AČR.

Ve dnech 16.-18.5.2007 navštívila KVV zahraniční delegace z Polska. Cílem této služební zahraniční návštěvy bylo pracovní setkání k výměně informací, poznatků a výsledků činnosti při plnění úkolů v krizových situacích a odstraňování následků přírodních katastrof ve spolupráci se státní správou a samosprávou s důrazem na složky IZS.

Pozornost byla též věnována výměně zkušeností k dané problematice a možné rozvíjení vzájemné spolupráce.

U příležitosti oslav 62. výročí osvobození dne 8.5.2007 předal hejtman Královéhradeckého kraje čestný prapor pěší rotě aktivních záloh KVV Hradec Králové jako ocenění jejich přípravy a výcviku k nasazení při krizových situacích na teritoriu kraje. Dne 21.3.2007 převzali příslušníci pěší roty AZ 131. strážního praporu KVV Hradec Králové rtn. Josef Brejcha a rtn. Radek Vorel čestný odznak štábního kapitána Václava Morávka. Ocenění jim bylo uděleno náčelníkem Generálního štábu AČR za vzorné plnění povinností a dosažené výsledky ve výcviku AZ.

V pondělí 12. února 2007 navštívili funkcionáři Parlamentu České republiky - senátor Doc. MUDr. Karel BARTÁK a poslanec Ing. David KAFKA Krajské vojenské velitelství v Hradci Králové. Ředitel Krajského vojenského velitelství a zároveň i velitel vojenské posádky v Hradci Králové plukovník Ing. Václav ŠPAČEK seznámil oba představitele parlamentu s úkoly, které plní Krajské vojenské velitelství. Zároveň je informoval i o rozmístění a činnosti vojenských útvarů dislokovaných, jak v Hradci Králové tak i na teritoriu Královéhradeckého kraje. V rámci jednání se poslanec KAFKA i senátor BARTÁK zajímali o výcvik příslušníků Aktivních záloh, využitelnost armády při odstraňování následků případných živelných pohrom, spolupráci příslušníků armády s orgány Královéhradeckého kraje a Magistrátu Města Hradec Králové, hospodaření s uvolňovanými nemovitostmi a převodu služebních bytů do majetku měst a obcí. Plukovník ŠPAČEK ocenil zájem představitelů Parlamentu ČR o činnost armády v Královéhradeckém kraji a vyjádřil přesvědčení, že informace získané při návštěvě Krajského vojenského velitelství využijí při rozhodování o zákonech, které souvisejí s činností Armády České republiky.

V souladu s Plánem služebních zahraničních cest a návštěv na rok 2007, navštívila naše KVV dne 31. ledna 2007 delegace polské armády ze sekce zahraničních kontaktů z Wrocławi. Pracovní setkání bylo zaměřeno na rozvoj spolupráce, výměnu zkušeností a prohloubení vzájemných vztahů.