Voliči mohou hlasovací lístky v domovních schránkách, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, očekávat nejdéle 4. října.

Komisaři budou letos na území města zajišťovat pouze volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se konají 7. a 8. října tohoto roku.

Nová místa

Na území města je nově pětaosmdesát volebních okrsků, které budou opět umístěny ve školách, v sídlech komisí místních samospráv, v hasičských zbrojnicích, klubovnách a dalších místech občanské vybavenosti. Na slavnostním slibu členů volebních komisí si komisaři zvolili předsedu a místopředsedu a dohodli se spolu na dalším postupu tak, aby vše bylo v souladu se zákonem a příslušnými termíny. Letošní podzimní volby zaměstnají přibližně 700 členů okrskových volebních komisí.

„V Královéhradeckém kraji kandiduje, a tedy svůj hlasovací lístek bude v obálkách doručovaných do schránek, mít 17 volebních stran. Už teď jsou všechny údaje přístupné na serveru Českého statistického úřadu," vysvětluje Ľudmila Ducháčová, vedoucí správního odboru magistrátu města. Zájem o práci ve volebních komisích je velký, magistrát musel odmítnout i zájemce z řad veřejnosti, neboť prakticky celé složení komisí zajistily kandidující volební strany.

„Po organizační stránce nám problém dělají zájemci nominovaní volebními stranami, kteří se následně z funkce člena komise omlouvají a my musíme zajišťovat náhradníky," dodala Ľudmila Ducháčová. I v těchto volbách bude možné volit na voličský průkaz, ale pouze v rámci Královéhradeckého kraje. O voličský průkaz je možné žádat osobně do 5. října. Magistrát k dnešnímu dni vydal sedm voličských průkazů.