Nastane konečně ve vesnici klid ?


V Sadové v poslední době vládla zvláštní atmosféra. Pocítili jsme to v sobotu na vlastní kůži. Přímo ve volební místnosti na nás neustále verbálně hystericky útočil bělovlasý penzista. Někteří obyvatelé obce se za něj omlouvali. Prý je to konfliktní člověk, který se do Sadové přistěhoval a napadá téměř každého.

Tradiční členkou volební komise, ale poprvé její předsedkyní, byla Šárka Moravcová. „Samotný průběh voleb byl v poklidu, příjemně nás překvapila účast a zájem lidí,“ řekla.

Svůj názor nám krátce po odevzdání hlasovacích lístků svěřila Dagmar Kudrnová. “Podle mne si dosavadní zastupitelstvo obce vedlo dobře a celý vzruch byl zbytečným humbukem. Sadová by jen potřebovala lepší kulturní vyžití,“ tvrdí.

Nejvíce hlasů, 147, získal dosavadní starosta Radoslav Falta. V novém zastupitelstvu budou také Vít Hlavatý a Hana Jelínková ze sdružení nezávislých kandidátů I., Drahoslav Falta a Petr Bělina ze sdružení nezávislých kandidátů II. a Stanislava Šárová, Dušan Jedlička a Jiří Středa ze sdružení Za rozvoj obce Sadová.

Dva zastupitelé, kteří svou rezignací mimořádné volby vyvolali, Vladimír Ornst a Michal Moravec, se do nového zastupitelstva nedostali. „Těší mne vysoká volební účast lidí a osobně také to, že jsem dostal od nich nejvíc hlasů. Uspěla ale i opozice. Musíme se zamyslet, jak společně vedení obce zlepšit. Hlavním úkolem bude uspět ve sporu s potomkem Harrachů a vybudovat sídliště,“ řekl starosta Falta.

Spokojen je také Vladimír Ornst. Že už není zastupitelem, ho prý nemrzí. „Jde hlavně o to naplnit náš program, který se v mnohém shoduje s ostatními,“ řekl. Ustavující jednání zastupitelstva musí být podle zákona do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb.