„Máme od několika starostů signály, že jim někteří členové okrskových volebních komisí odříkají účast, ať již z důvodu obav z onemocnění covid-19, či z objektivních důvodů, například kvůli karanténě či nařízené,“ informovala Štěpánka Blažková a jedním dechem dodala, že se však zatím starostům všeho daří situaci zvládnout za pomoci lidí, které mají jako náhradníky do okrskových volebních komisí.

„Zatím se na nás žádný z nich neobrátil s žádostí o pomoc při dojmenování chybějících členů komise,“ informovala žena, která je pověřena organizačně-technickým zabezpečením voleb s dodatkem, že na současnou situaci reagovali i zákonodárci, kteří ve snaze řešit problém s obsazováním okrskových volebních komisí, umožnili, aby starosta - v případě, že při ustavování okrskové volební komise nebude dosaženo jím stanoveného nejnižšího počtu členů okrskové volební komise, tedy šesti a více lidí, nebo poklesne-li ve dnech voleb počet členů komise pod nejnižší stanovený počet, zajistil dojmenování počtu členů na pět.

Kdo za koho?

I přes tyto snahy očekávají komplikace u voleb například v Jičíně, kde už nyní řeší problém, jak obsadit všechny volební komise.

„Starší lidé se obávají a do komise nejdou. Politické strany nabídly tentokrát také málo zájemců, takže do poslední chvíle budeme hledat dobrovolníky,“ řekl Štefan Matuš z jičínského městského úřadu, který má průběh voleb na starosti. Vše se pak prý ukáže v pátek před zahájením krajských voleb. Naopak Dobruška či Opočno na Rychnovsku problém se zajištěním lidí do volebních komisí neměli. Rychnovsko je také okresem nejméně zasaženým koronavirem.

"Počítali jsme s tím, že by problém mohl být. V dostatečném předstihu jsme proto anoncovali v našem místním tisku a na facebooku požadavek, aby se zájemci o tuto funkci hlásili. Takže i když mně volební strany nedaly příliš mnoho kandidátů do komisí, nebyl problém doplnit členy do komisí z řad občanů a máme pořadník náhradníků, kdyby náhodou během voleb členové komise vypadávali. Nechtěli jsme ani oslovovat seniory, kteří nám často do komisí chodili. Vsadili jsme spíš na mladší generace, abychom rizikové skupiny ochránili před případnou nákazou, což se, doufám, nestane ani u těch mladých. Jsme připraveni a doufáme, že volby proběhnou v pořádku," uvedla tajemnice opočenského městského úřadu Renáta Černá.

Nařízená opatření proti šíření pandemie si přitom vynutila změnu některých volebních míst.

"Měnili jsme jednu volební místnost, protože jsem ji měli poslední roky v domově důchodců Jitřenka. Paní ředitelka nás včas upozornila na to, že vzhledem k současné situaci si nepřeje, abychom volební místnost znovu otvírali v domově důchodců, což chápeme a bylo to určitě na místě. Přesunuli jsme ji do místní střední školy. Ta nám poskytla učebnu, která má samostatný vstup, kterým nechodí studenti a je oddělená od ostatních prostor školy," dodává Renáta Černá.

Dobruška volební místa měnit nemusela.

"Vzhledem k tomu, že volební místnosti byly zaevidovány již dříve, tak ke změně ani dojít nemohlo. Po technické stránce jsme udělali vše potřebné k zajištění dodržování hygienicko-protiepidemiologických opatření," sdělil tajemník dobrušského městského úřadu Jan Šťastný.