V Hradci Králové se volilo nejčastěji ve školách, ale i na netradičních místech, jako například v knihovně na Šrámkově statku v Pileticích, v hasičských zbrojnicích, sokolovnách nebo v hospodách.