„Jedná se o kompaktní objekt, který by co nejméně narušil plochu Velkého náměstí. Pod úroveň náměstí by byl zapuštěn do přibližně osmnáctimetrové hloubky, kde by v šesti podlažích mohlo být zaparkováno 220 až 240 vozů,“ informoval nedávno architekt Jiří Krejčík. A právě kvůli této změně dorazila na hradecký rink těžká technika, která tuto možnost prověří třemi sondami.

Na náměstí se zakousnou do hloubky 25 metrů a u náměstí do 8 metrů. Jeden vrt je v blízkosti Mariánského morového sloupu, druhý udělá firma u trafostanice před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a třetí v Komenského ulici.

„Jako první jsou prováděny sondy u morového sloupu. Za první dny se zde geologové dostali do hloubky přes deset metrů. Už v této fázi máme možnost podívat se na složení geologického souvrství pod náměstím a mocnost jednotlivých vrstev. Velmi zajímavé je, že složení vrstev je pod Velkým náměstím jiné, než by se očekávalo. Například vrstva jílu se nachází nad štěrkem, což by podle odborníku mělo být spíš naopak,“ uvedl hradecký primátor Alexandr Hrabálek.

Vyhodnocení všech tří vrtů by mělo být hotové do konce letošního roku. Výsledky sond budou sloužit jako podklad pro případné zpracování projektu podzemního parkoviště v části Velkého náměstí.

„Opět chci zdůraznit, že jsme si velmi dobře vědomi toho, o jak cennou lokalitu se v případě památkové rezervace v Hradci Králové jedná. Po vyhodnocení vrtů se rozhodne o dalším postupu, který bude přijatelný pro památkáře, správce inženýrských sítí či majitele nemovitostí,“ dodal Hrabálek, který nedávno uvedl:

„Jestliže se v lokalitě nenajde nic závažného, budeme v přípravě podzemního parkoviště pokračovat a hledat co nejvýhodnější a ekonomicky dostupnou variantu.“ Narážel tak na fakt, že architekt Jiří Krejčík má v daném místě náměstí zpracovány tři možnosti řešení podzemního parkoviště.

Parking v tunelech

Jednou z variant z dílny architekta by bylo podkopat Velké náměstí systémem tunelů, které by sloužily jako parkoviště. Soustava tunelů, které by nenarušily archeologické nálezy, však naráží na velkou finanční náročnost. Další dvě varianty jsou pak již cenově dostupnější. „Jedná se o kompaktní objekt, který by co nejméně narušil plochu Velkého náměstí. Pod úroveň náměstí by byl zapuštěn do přibližně osmnáctimetrové hloubky, kde by v šesti podlažích mohlo být zaparkováno 220 až 240 vozů,“ informoval architekt Jiří Krejčík.

Nyní se u projektu řeší varianty vjezdu a výjezdu k podzemním stáním. „Varianty jsou dvě, jedna počítá s najížděcí rampou umístěnou na ploše Velkého náměstí a s výjezdem tunelem do Komenského ulice. Druhá pak řeší vjezd i výjezd pouze tunelem z Komenského ulice, jehož délka by byla přibližně 90 metrů,“ nastínil varianty Jiří Krejčík. Architekt dodal, že předběžný odhad nákladů na jedno parkovací místo je 1,2 až 1,5 milionu korun.