Výstavba by měla být zahájena v dubnu 2017 ve Všestarech, v lednu 2018 v Rozběřicích a Rosnicích a poslední etapy v Lípě a Bříze jsou plánovány na rok 2019.