Funkcionalistická éra přinesla řadu nových typů staveb, které řešily výhradně nové dobové potřeby. Jedním z projevů nové doby, které museli stavitelé a architekti řešit, byl rozvíjející se automobilismus.

Meziválečný duch

Čistý abstraktní funkcionalismus se v Hradci Králové příliš neuchytil. Přesto máme ve městě skvost dýchající atmosférou třicátých let a dodnes osvěžující svou prostou krásou trošičku usedle působící architekturu města. Touto pozoruhodnou funkcionalistickou stavbou z meziválečné éry je benzínová čerpací stanice v Plotištích.

Prostá, čistě řešená stavba sloužila motoristům jedoucím na Liberec a dochovala se téměř v původním stavu. Po sametové revoluci však tato stavba chátrala a neujal se ani nápad zapsat ji na seznam kulturních památek. Nakonec si tohoto skvostu s kruhovým kioskem pro personál všiml řetězec kaváren CrossCafe, který chce jeho zašlou slávu oživit a přebudovat bývalou čerpací stanici na drive-in kavárnu.

Jen mírné úpravy

„Už nějaký čas jsme přemýšleli nad zmenšeným konceptem CrossCafe a tohle byla láska na první pohled a zároveň velká výzva,“ řekl k projektu ředitel řetězce Luboš Martínek, který si stavby všiml při svých pracovních cestách do východočeské metropole. Zároveň dodal, že chce rozhodně zachovat ducha celé stavby. „Zachováme ji ve stejné podobě a doplníme ji o novou část pro obsluhu autohostů, která bude působit tak, jako by tam byla odjakživa. Je nám líto nechat objekt chátrat. Hezké věci by měly zůstat na světě co nejdéle. Proto jde v podstatě o opravu stávající části a doplnění nové ve stejném stylu,“ uvedl Luboš Martínek s tím, nová „zájezdní“ kavárna by se měla prvním motoristům otevřít již v listopadu.

Od AZ k Benzinolu a Benzině
Historická stavba benzínové stanice v Koutníkově ulici se zachovala takřka v původní podobě, kterou jí v roce 1939 vtiskl architekt Jan Slavíček. Postavit ji nechala pražská firma Bratři Zikmundové, produkující pohonné látky a provozující pod značkou BZ jedno z největších benzínových čerpadel v meziválečném Československu. Zajímavostí je, že dvorním architektem bratrů Zikmundů byl souputník Josefa Gočára Ladislav Machoň. Josef Gočár ve stejném období navrhoval vzhled čerpacích stanic pro pardubickou rafinérii Fanto.

Ve dvacátých letech minulého století pumpaři AZ odění do žlutých plášťů s červeným lemováním vydělávali 180 korun za týden, při průměrném týdenním platu v Československu 120 korun. Firmu bratrům Zikmundovým komunisti znárodnili. Pohltil ji státní Benzinol a později Benzina.