Čestným předsedou je dlouholetý ředitel nakladatelství Kruh Jan Dvořák. Předsedkyně je nejen úspěšnou učitelkou českého jazyka, dějepisu a tvůrčího psaní, ale zároveň se stala i pozoruhodnou spisovatelkou. Vydala prózy Nezdálo se mi nic a Věci, které se snadno zapomenou a v roce 2014 básnické vyznání Tyhle moje řeky.

V podzimním podvečeru středisko připravilo pro zájemce o literaturu setkání se dvěma východočeskými spisovateli – Nellou Mlsovou a Jindřichem Tošnerem. Jsou to spisovatelé, kteří mají svá občanská povolání a píší ve volném čase. Nella Mlsová je proděkankou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a vyučuje české literatuře a Jindřich Tošner je lékařem – gynekologem, vědcem a učitelem, ale zároveň i básníkem, esejistou a fotografem.

Nella Mlsová vydala například knihy Byli a jsou (komentovanou antologii české poezie a prózy) a Člověk na rozhraní (o Jaroslavu Havlíčkovi). V poslední době se zaměřila na Itálii, zemi, která se stala její láskou, a na její kontexty se středoevropským prostorem. Roku 2009 vydala knihu I já jsem byl v Itálii o obrazu země ve vybraných textech českých autorů a roku 2015 knihu Do Itálie!?: k české cestopisné reprezentaci Itálie mezi válkami. Již z názvů je patrné, že nepíše běžné cestopisy, ale zamýšlí se nad tím, jak Itálie působila a působí na české literáty.

Jindřich Tošner psal knihy nejen odborné, ale stejně úspěšným je i básníkem. Náročné povolání tak kompenzoval literární tvorbou. Je například autorem fejetonů Jak (velké ryby) chytají gynekologové (2004), básnických sbírek Noční vizita a Nic se nestalo (obě 1996) a v poslední době sbírky Láskolamy (2015). Byl si vědom, že léčí nejen medicína, ale i křehká poezie, jak vtipně nazvala recenzi jeho knihy J. Grossmannová.

Eva Černošová oba autory velmi kultivovaně uvedla a ti pak přítomným osvětlili, v jakém prostředí vyrůstali, jak se k literatuře a psaní dostali (vyzvedli nejen rodiče, ale i učitele) a pak s patřičným přednesem četli ukázky ze svých prací. Posluchači je s velkým zaujetím sledovali a pak vznášeli dotazy, na které všichni tři autoři výstižně a vtipně odpovídali.

Středisko východočeských spisovatelů sdružuje více než osmdesát spisovatelů, kteří žijí v mnoha regionech, a proto tvoří a scházejí se v několika oblastech (Pardubicko, Hradecko, Orlicko a Vysočina). Mají sekci začínajících autorů i sekci výtvarnou a hudební. V roce 2015 vydali šestadvacet knih a řadu kolektivních sborníků, svou práci prezentují ve čtvrtletníku Kruh. Pořádají nejrůznější autorská čtení a besedy se čtenáři, spolupracují se školami, a tím ovlivňují kulturní úroveň mladé generace. Podrobnosti najdete na webových stránkách www.spisovatelevc.cz, kde s nimi můžete navázat kontakt.

Čestmír Brandejs