Na konci června speciální porota hodnotila závěry všech uchazečů o dvacetitisícovou podporu nebo o dotaci na nájem prostor. Mezi projekty, které porota vybrala je návrh hradecké univerzity specializující se na rozpoznávání osob v uzavřených prostorech nebo interaktivní kurz první pomoci.

Michaela Střížová