Okny otevřenými do minulosti jsou pro archeology stávající výkopové práce na Velkém náměstí v historickém jádru krajského města. Tepelné hospodářství Hradec Králové tady totiž do země pokládá potrubí umožňující vytápění a přípravu teplé vody ze soustavy centrálního zásobování teplem.

Archeologové zatím nechtějí dosavadní průzkum lokality hodnotit, jelikož práce ještě nejsou ukončeny a nálezy vyhodnoceny. Tento projekt má podle Radka Bláhy z hradeckého Muzea východních Čech pro archeology velkou hodnotu, jelikož se díky výkopům mohou dozvědět značné množství historických dat o vzniku a vývoji města. Archelogové postupují společně se stavbaři a průběžně prozkoumávají odkrytá místa.

I přesto, že se pohybují v místech, kde v zemi leží množství inženýrských sítí, nalézají v zemi nemálo zajímavých předmětů, které doplňují mozaiku vědomostí o chování našich předků na tomto místě a mají význam i pro budoucí zemní práce v lokalitě. Sondy totiž zároveň ukazují, jaké nálezy lze v budoucnu očekávat ve větších hloubkách.

K nejčastějším nálezům při stávajícím výzkumu patří především čedičová dlažba náměstí ze 16. století a mladší doby, výjimkou však nejsou ani říční valounky, které tvořily povrch náměstí ve 14. století.

„Nalézáme i velké množství keramických střepů z 13. a 14. století. Jde hlavně o různé kuchyňské nádobí,“ sdělil Hradeckému deníku archeolog Radek Bláha. Připojení Velkého náměstí do soustavy dálkového vytápění je jednou z největších stavebních akcí Tepelného hospodářství za posledních pět let.

„Historické jádro města, stejně jako jeho zbytek, si zaslouží mít možnost připojení na nejlevnější a nejekologičtější systém vytápění a přípravy teplé vody ve městě,“ uvedl ředitel Tepelného hospodářství Jiří Seidler.