Studenti změnu vítají, avšak už ne tolik rodiče a jejich peněženky. „Bohužel se stává, že některé děti nemohou na výlet odjet, jelikož rodiče nemají možnost vynaložit tolik peněz. Týká se to však většinou vícedenních pobytů, jako je škola v přírodě nebo lyžařský výcvik,“ vysvětlil ředitel ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové Petr Cvrček.

Se skupinkou deseti až patnácti žáků vyjíždí škola každoročně na lyžařský výcvik do Alp. V popředí se drží rafty a lanová centra Dobrodružné výlety v podobě návštěv lanových center, sjíždění řek na raftech či kánojích pořádá v posledních letech většina škol. Adrenalinové zážitky si užijí žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci. Nižší ročníky zůstávají více či méně u klasiky.

„Snažíme se, aby každý školní výlet byl spojen s nějakou další naučnou aktivitou. Rozhodně nejsem příznivcem adrenalinových výletů nebo těch, kdy žáci bloumají po městě a nákupních centrech,“ vysvětlila svůj postoj ředitelka ZŠ a MŠ Josefa Gočára Jitka Kičmerová. Doplnila, že výlet si vybírají učitelé ve spolupráci s dětmi sami, ale konečné slovo má vedení školy.

„Pořádáme jednodenní výlety kupříkladu do Prahy do Národního muzea nebo na Veselý Kopec. Žáci si oblíbili také trojrozměrné kino v Praze,“ uvedla několik příkladů. Rodiče však většinu aktivit musí opět hradit sami. V případě nouze je schopné pomoci i sdružení rodičů, které při škole funguje, avšak ani jeho zdroje nejsou nevyčerpatelné.

Menší vesnické školy řeší problémy s výlety šalamounsky. Děti vyrážejí spíše na obvyklejší místa, ale na druhou stranu rodiče nestojí výlet ani korunu nebo jen nepatrnou částku.
„Výrobky žáků, které zhotovili při výtvarné výchově, se prodávaly na vánočním a velikonočním jarmarku. Měli jsme v obci také mikulášskou zábavu. Peníze, které se podařily z těchto akcí získat, použijeme letos na výlet žáků na Macochu,“ pochlubila se ředitelka hořiněvské základní školy Naděžda Petrusová. Děti si tak zaplatí jen vstupné, které přijde přibližně na 70 korun.

Podobné možnosti výdělku využívá i škola v Kratonohách. „Celá vesnice nám nosí papír do sběru. Z těchto peněz jsme schopni zaplatit většinu nákladů na dopravu i část vstupného,“ vysvětlila ředitelka základní školy Božena Šotolová. Získané peníze se pohybují v tisících korun a rodiče tak prakticky neplatí téměř žádné výdaje.

Časté varianty výletů a jejich cenový nástin

Výlety za dobrodružstvím nebo cesty do zahraničí se v posledních letech staly trendem základních i středních škol. V popředí zájmu se drží výlety spojené s jízdou na raftech, návštěvou lanového centra či bobové dráhy. Oblíbě se těší i shlédnutí filmu či dokumentu v trojrozměrném kině v Praze.


Rafty a divoká voda – jednodenní kurz na raftech v České republice se pohybuje již od 240 korun na osobu. S vyšším počtem dnů strávených v přírodě cena stoupá. Čtyřdenní sjíždění vody přijde zhruba na 1500 korun.
Kanoe a kajaky – cena je velmi podobná jako u sjíždění vody na raftech. Jednodenní kurz se dá pořídit za 200 korun na osobu.
Bobová dráha – za jednu jízdu zaplatí dítě zhruba 60 korun, dospělí o dvacet korun více.
Lanové centrum – užít si lanové dráhy různých stupňů obtížností mohou děti už od 200 korun
Imax – lístek na jedno představení při školní skupině přesahující 15 osob přijde na 99 korun.
Zahraniční pobyty – rozmezí cen se velmi různí, ale pětidenní pobyt přijde rodiče v průměru na osm tisíc korun.