041
Hradec Králové–Jičín–Turnov
dnes do 18.00 hodin

Výluka v úseku: Jičín–Libuň
Náhradní doprava v úseku Jičín–Libuň a opačně.

Zastávky odchylně od ČD:
Železnice – v obci pod kostelem
u křiž. k zastávce ČD, Jinolice – na zastávce ČSAD u křiž. hlavní silnice Turnov–Jičín.


064
Mladá Boleslav–Stará Paka
dnes do 18.00 hodin

Výluka v úseku: Lomnice
nad Popelkou-–Libuň
Náhradní doprava v úseku Lomnice nad Popelkou–Libuň.

Zastávky odchylně od ČD:
Ploužnice – zastávka ČSAD
u přejezdu, Kyje u Jičína – zastávka ČSAD Obecní úřad,
Cidlina – za přejezdem (silnice Lomnice–Libuň), Kněžnice –
v Dol. Kněžnici u mateř. školy


238
Pardubice–Havlíčkův Brod
od 7.40 do 18.30 hodin

Výluka v úseku: Ždírec
nad Doubravou–Hlinsko
v Čechách

Náhradní doprava v úseku Ždírec nad Doubravou–Hlin〜sko v Čechách a opačně.

Zastávky odchylně od ČD:
Stružinec – v obci Údavy
na autobusové zastávce,
Vítanov – v místech autobusových zastávek v obcích
Stan a Vítanov,
Hlinsko-Kouty – náhradní zastávka u „Mlékárny“.