Vjezd zůstane stejně jako nyní z třídy ČSA. Po dobu všech prací, které mají trvat až do října, pak může navíc docházet k omezení počtu parkovacích míst.

Firma ENERGIS 92 s.r.o. začala na výměně teplovodního rozvodu pracovat letos na začátku července z důvodu havarijního stavu potrubí. Město za nový rozvod zaplatí přes čtyři miliony korun.