Na program v Čechách jsme se všichni velmi těšili, a to hlavně proto, že jsme chtěli dánským studentům ukázat, kolik toho umíme. Naším největším problémem v dánském programu bylo, alespoň dle mého názoru, porozumět všem prezentacím či laboratorním pracím v angličtině, nikdy jsme se totiž v hodinách angličtiny na naší škole nevěnovali studiu odborných fyzikálních názvů. Naopak u Dánů jsem již během pobytu v Naestvedu zpozorovala, že mnohé jejich znalosti z chemie, matematiky či fyziky nejsou zas tak výborné, o tomto názoru jsem se ještě během jejich pobytu u nás opakovaně přesvědčila.

Během projektu jsem ocenila snahu našich učitelů o překlad mnohých těžších anglických slov, i když mnohokrát jsme si společnou gestikulací i obrázky dopomohli k porozumění. V průběhu celého projektu se mi podařilo dosáhnout jednoznačně lepší tvorby anglických vět, díky fyzikálně zaměřenému programu jsem si i aktivně zapamatovala mnohé odborné výrazy. Zlepšení v angličtině však nebylo jediným pozitivem celého projektu, poznali jsme i novou zemi, o které jsme toho doposud příliš mnoho nevěděli. Myslím si, že jsem určitě nebyla sama, koho zaujaly zvyky a rituály dánských studentů, ať už při pobytu v jejich zemi nebo i u nás.

Velmi mě bavil fyzikálně zaměřený program. V laboratořích naší školy jsme se seznámili s praktickým využitím fyzikálních vzorců užívaných k výpočtu periody, frekvence, výchylky či délky závěsu kyvadla.

Také jsme navštívili různá zajímavá místa – hradeckou elektrárnu a infocentrum Hučák, městskou knihovnu, Bílou věž, hvězdárnu a planetárium na Novém Hradci, vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, ruční papírnu ve Velkých Losinách, památník, muzeum i pevnost Terezín a mnohá další místa.

Z programu mě nejvíce zaujalo užití Dopplerova jevu v praxi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Dostalo se nám výborného výkladu i prezentace v angličtině od zdejších lékařů radiologické kliniky. Poté jsme si mohli celý jev vyzkoušet v praxi na ultrazvukovém vyšetření arterie carotis (karotidy), a to včetně změření rychlosti proudu krve v této velké tepně.

Na závěr bych ráda řekla, že jsem  celým programem v Dánsku i Česku byla opravdu mile překvapena, bavila mě fyzikální měření i návštěva zajímavých míst. Doufám, že se s podporou takovýchto projektů budu na naší škole setkávat i nadále.

Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře skupiny ČEZ.

Lenka Kolerová, studentka kvarty A
Gymnázium Boženy Němcové Hradec králové