Již od roku 1995 organizace realizuje tzv. Sokolí program. Dosud bylo vypuštěno na pět desítek rarohů a sokolů. Je zřejmé, že rarozi i sokoli jsou v naší přírodě zastoupeni díky přísné ochraně a podpoře, která zahrnuje také repatriace (vypouštění) mláďat odchovaných v sokolnických odchovnách do přírody.

„Raroh velký se v našich lesích běžně vyskytoval, ale v minulosti se jeho stavy vlivem změn v krajině kriticky snížily. Nyní se snažíme podporovat jeho zbytkovou populaci vypouštěním odchovaných jedinců do přírody,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Vypouštění rarozi byli odchováni v sokolnickém chovu. Jejich čistokrevní raroží rodiče se ve voliéře o vylíhlá mláďata starali až do konce období, kdy si mláďata vtisknou obraz rodičů, vzor hnízdní péče atd. Poté byli dospívající rarozi umístěni na téměř 10 dní do tzv. vypouštěcí klece, kde byli až dosud dokrmováni a pozorovali okolí přes svislé dřevěné mřížky tvořící stěny klece. K jejich vypuštění byla použita stará sokolnická metoda – volný let. Po otevření klece se do ní mladí dravci mohou i v příštích dnech ze zvyku vracet pro krmení.