„Projekt zahrnuje tři části. Chceme obnovit obecní dům, přestavět areál pro sport a volnočasové aktivity a ze stávajícího ovocného sadu vytvořit obecní park s vodní plochou,“ upřesnil záměry starosta Výravy František Schwarzer.
Obecní dům by měl vzniknout přestavbou bývalé školy. Přestěhovat by se sem měl v budoucnu obecní úřad, vybudovat by se zde měla počítačová učebna, společenský sál, místní knihovna i vesnické muzeum.

„Muzeum by mělo být úplnou novinkou. Zatím sháníme předměty, které souvisejí s historií obce. Hledáme především staré zemědělské nástroje, vybavení domácností nebo školské zařízení. Vystaveny by tu měly být i kroniky dokumentující vývoj obce,“ uvedl starosta Schwarzer.
A dodal, že před obecním domem by mělo vyrůst i parkoviště.

Opodál by se měl současný ovocný sad přeměnit v park s různými typy dřevin, altánkem, chodníkem a vodní nádrží přírodního rázu.
Třetí částí připraveného projektu se týká inovace sportovního areálu. Vybudované by zde mělo být zázemí pro sportovce, z nynějšího fotbalového trávníku pak vznikne hřiště na malou kopanou.

„Kompletní projekt by měl stát osm a půl milionu korun. Žádáme na něj dotaci ve výši devadesáti procent celkové částky z Programu rozvoje venkova Evropské unie. Po zamítnutí první žádosti nám bylo doporučeno, abychom to zkusili letos znovu na období 2010/2011. Musíme si nechat prodloužil stavební povolení a v říjnu žádost podám znovu,“ řekl výravský starosta František Schwarzer.

Další etapou by poté měla být přestavba současného obecního úřadu na spolkový dům, kde by měly vzniknout prostory pro hasičskou zbrojnici se dvěma stáními a také pro klub matek s dětmi. V plánu je i napojení vodovodu z Výravy na Dolní Černilov, což by mělo stát přes pět milionů korun.

Lenka Kašparová