Dotaci z prostředků Ministerstva obrany obec nezískala, opravu proto uhradí z vlastního rozpočtu. V současnosti dochází k postupné likvidaci starého pomníku. Povětrnostními vlivy a časem poškozený terasový pomník bude zcela vyměněn za nový, kamenný. Na něj bude vrácena zrestaurovaná deska obětem první světové války. Povrch desky se naleští a nově se vyzlatí písmo.

Souběžně s opravou pomníčku probíhá i oprava nedaleké kapličky, na níž se obci podařilo získat dotaci z prostředků určených na opravy sakrálních staveb. Spolu s ní bude opravena i nedaleká zvonička.

Třetí drobnější stavbou, kterou zde obec opraví, bude křížek. Ten se bude opět renovovat pouze z prostředků obce. Všechny opravy jsou naplánovány tak, aby byly ukončeny před výročím oslav založení republiky a místo bylo na tyto oslavy, plánované na 27. října, připraveno.   (fb)

Bílá věž v Hradci Králové.
Noční Hradec jako na dlani uvidí v sobotu návštěvníci Bílé věže