Pořadatelé ze 43. výsadkového mechanizovaného praporu a 4. brigády rychlého nasazení se postarali o to, aby se na oslavách 60. výročí vzniku výsadkových vojsk a 20. výročí znovuzaložení výsadkového praporu nikdo z příchozích nenudil.

Setkání na letišti se zúčastnili i mnozí z těch, kteří si tu v minulosti „odkroutili“ povinnou vojenskou službu. „Sloužil jsem tu před čtyřiceti lety a zažil tady v roce 1968 příchod sovětské armády, kterou tehdy nikdo nepozval,“ říká šedesátiletý Petr Srna, který si se zájmem prohlíží vynikající velkoformátové fotografie v jednom z hangárů.

Mnozí veteráni navíc prokázali svojí účastí v „Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska“, že ještě zdaleka nepatří do starého železa. Šestadvacet bývalých výsadkářů změřilo své síly například v orientačním závodě nebo v hodu granátem na cíl. Na letišti nechyběli ani zástupci nejmladší věkové kategorie.

Děti mhouřily oči před ostrými paprsky slunce a sledovaly, jak se z trupu letadla sypou parašutisté. A některé při tom možná snily o budoucí vojenské kariéře.