Plánovaná stavba vysílače rozdělila obyvatele Černilova na dva tábory. Jedni se obávají vlivu na své zdraví a narušení panoramatu obce, podle druhých obavy nejsou na místě.

Telekomunikační vysílač má vyrůst v Újezdu, části obce Černilov. Někteří obyvatelé proti zařízení protestovali už květnu, kdy ještě nebyla vybraná přesná lokalita. Už tehdy se ale uvažovalo o pozemku Vladimíra Svíčky, zastupitele Černilova a zároveň člena Rady obce. Operátor nakonec vybral jiný pozemek Svíčky. Proti první i druhé lokalitě vznikly petice.

Zařízení by mělo stát vedle bioplynové stanice na sever od Újezdu. Svůj záměr tuzemský operátor nastínil minulou středu na setkání se starostou.

Právě to, že zařízení vznikne na pozemku Svíčky, je pro mnohé trnem v oku. Právníku a autorovi první petice Pavlu Pikolovi vadí, že zastupitel bude mít příjem z pronájmu pozemku.

„Svíčka chce vysílač za každou cenu prosadit, nejspíše se chce finančně zabezpečit,“ řekl Pikola. Domnívá se, že Svíčka za pronájem pozemku dostane až čtvrt milionu ročně. To Svíčka ale odmítá: „Konkrétní částku mi operátor ještě nenabídl.“

Komu nový vysílač prospěje?

Podle Svíčky je náhoda, že bude vysílač stát na jeho pozemku, jelikož v obci vlastní pozemků více. Pikola by přivítal, kdyby vysílač stál na pozemku obecním, který je nedaleko: „Finance za pronájem by šly na rozvoj obce.“ Podle Svíčky ale pozemek obce operátorovi nevyhovoval, jelikož přes les nebylo přímo vidět na další vysílač ve Smiřicích.

První petici proti vysílači podepsalo v květnu asi osmdesát obyvatel Újezdu. Autorem druhé petice je opoziční zastupitel Černilova Martin Skákal. Podklady pro petici mu ale připravil Pikola. Druhou petici podepsalo devětapadesát lidí za dva dny, což je téměř třetina obyvatel Újezdu, místní části obce Černilov. „Obec petici zaregistruje a následně bude mít třicet dní na vyjádření,“ řekl k petici starosta Černilova Stanislav Javůrek.

Mezi argumenty petice patří negativní vliv záření na zdraví, narušení krajinného rázu či znehodnocení okolních pozemků. Odpůrci se obávají i možného vlivu na vedlejší bioplynovou stanici. Zdravotní riziko starosta smetává ze stolu. „Podle zástupců firmy Vodafone nebezpečné záření nehrozí, předložili nám dokumenty od hygieny, které říkají opak než odpůrci,“ uvedl. Svíčka poukazuje na to, že neexistuje žádná studie, která by zdravotní riziko prokázala. Podle Pikoly ale studie zatím pouze nevznikly, jelikož se jedná o celkem nový problém.

Došlo i na pohrůžky

Svíčka se kvůli svému pozitivnímu postoji k vysílači setkal už i s výhrůžkami. „Odpůrci mi vyhrožovali, že na mou farmu pošlou hygienu. Mému otci zase hrozili zrušením živnosti,“ upřesnil Svíčka. Domnívá se, že jde o něčí prospěch: „Někdo si chce asi nahnat body do budoucích voleb, odpůrci jsou z opozice a možná se chtějí dostat do obecního zastupitelstva.“

Odpůrcům vadí, že informace o projektu se dozvídají jen z doslechu. Veřejné jednání s operátorem by mělo být dalším krokem i podle Svíčky. Starosta se k veřejnému jednání staví ale skepticky: „Stačí dva naočkovaní křiklouni a jednání zhatí.“ Možnost veřejného jednání starosta připustil, konkrétní termín ale nemá.

Operátor hodlá brzy podat žádost o umístění stavby, poté bude řada na stavebním úřadu.

Michaela Horynová