Svoz vánočních stromků začal již po svátcích v závěru loňského roku, ale jen dvakrát týdně. Od pondělí 9. ledna bude svoz po dobu dvou týdnů prováděn každý pracovní den. V posledním lednovém týdnu se frekvence bude postupně snižovat v závislosti na množství sebraného odpadu. Pravidelný svoz vánočních stromků bude ukončen v pátek 3. února. Stromky umístěné u nádob po tomto datu budou již sbírány pouze v rámci běžného svozu komunálního odpadu. „V loňském roce jsme z ulic města odvezli přibližně 25 tun vánočních stromečků, které skončily v kompostárně na letišti. Tam byly rozdrceny a zpracovány jako rostlinná biomasa," říká Radek Sokol z Hradeckých služeb.

Občané mohou stromky umisťovat na stanoviště svozu směsného komunálního odpadu. Zároveň by je měli zbavit všech háčků, ozdob, třásní a dalších do kompostu nepatřících nečistot. Svoz stromků se neprovádí ze stanovišť svozu tříděného odpadu. Stejně tak není sběr stromků zajišťován od odpadkových košů, z ploch veřejné zeleně či parkovišť.