Středeční dětský den si připomněli také žáci třetích tříd školní družiny Základní školy Pouchov v Hradci Králové. Dobrovolní hasiči z Malšovic pro ně připravili zábavný program přímo na jejich školním hřišti. Prohlédly si hasičskou cisternu, vyzkoušely výstroj i výzbroj hasičů, dozvěděly se informace o poskytování první pomoci i informace o práci hasičů.

„Chtěl bych se stát elektrikářem, ale tahle práce by mě asi taky zajímala."
(Ondřej Podolínský, 9 let)

„Záleží na dané situaci 
a na tom, kdy mají naši členové čas a nejsou v práci. Pokud je to však možné, domluvíme se a akce pro děti nebo ukázky naší práce rádi předvedeme. Naposledy jsme letos připravili Čarodějnice v malšovické zahrádkářské kolonii Rozkvět Míru a občas se vypravíme za dětmi do školky. Je dobré, když děti vidí, s jakou technikou pracujeme a jak jsme po této stránce vybaveni. Dnes jsme dětem mimo jiné ukázali, co všechno používáme při ošetřování zranění. Mohly si vyzkoušet páteřovou desku," řekl velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Malšovice Martin Kadlec.


„Když nebudu hokejistou, 
chtěl bych si zkusit práci hasiče."
(Vojtěch Šrámek, 9 let)

Malšovičtí dobrovolní hasiči nezahálí ani ve svém volnu. Od začátku roku se už stačili zúčastnit tří sportovních soutěží, dozorují 
a pomáhají při veřejných akcích nebo přidají ruku 
k dílu při sběru odpadu. Nyní se připravují na mezinárodní soutěž v dobrovolném hasičském sportu do Orlického Záhoří. Měla by se tu konat v červenci.