UHK (Univerzita Hradec Králové)

Největší z univerzit a jediná „domovská" – i tak by se dala charakterizovat Univerzita Hradec Králové, která je domovem tisíců studentů ze všech koutů republiky.

Disponuje čtyřmi samostatnými fakultami a jedním ústavem. Největší z nich – Pedagogická fakulta, na které se vzdělává kolem čtyř a půl tisíce studentů, letos otevírá úctyhodných 29 bakalářských  a 19 magisterských oborů.

Druhá největší –  Fakulta informatiky a managementu  i nejmladší Přírodovědecká fakulta nabízí pro zájemce o bakalářský titul shodně 10 oborů. Filozofická fakulta vypisuje devět bakalářských studijních oborů a Ústav sociální práce pět.

„Hradeckou univerzitu má hodně lidí spojenou s tím, že vychovává učitele, že to je zkrátka peďák. Já tam ale studuji informatiku na Fakultě informatiky a managementu a  rozhodně bych neřekl, že je to jednoduchý obor. Každý ale ať si vybere, co je mu nejbližší," říkal na nedávném Dni otevřených dveří univerzity Petr Lán.

UK (Univerzita Karlova)

Nejstarší univerzita v zemi se stovky let dlouhou tradicí má v Hradci Králové hned dvě „želízka v ohni". Sídlí tu totiž Lékařská a Farmaceutická fakulta.

Na obě je tradičně největší nával, uspět zkouší každý rok přes tisíc maturantů.  Počty přijímaných jsou proto v porovnání s počtem přihlášek nicotné.

Lékařská fakulta otevírá jako již tradičně dva magisterské obory –  šestileté Všeobecné lékařství a pětileté Zubní lékařství. V prvním případě získá student státní rigorózní zkouškou titul MUDr. – doktor medicíny, v druhém MDDr. – doktor zubního lékařství.

Farmaceutická fakulta nabízí jeden obor i zájemcům o bakalářské studium - Zdravotní laborant. Na to navazuje dvouletý magisterský obor Odborný pracovník v laboratorních metodách. „Vlajkovou lodí farmaceutických oboru je pak pětiletá Farmacie, která vychovává budoucí lékárníky s titulem PharmDr. v případě úspěšného složení státní rigorózní zkoušky.

UO (Univerzita obrany)

Brněnská Univerzita obrany je jedinou státní univerzitou s pobočkou v krajské metropoli. Studovat tu lze hned dva magisterské obory v rámci Fakulty vojenského zdravotnictví.

Prvním je Vojenské všeobecné zdravotnictví, druhým pak Vojenské zubní lékařství. Oba obory se studují prezenčně šest a pět let. Hodně předmětů studia je společných s civilními studenty medicíny. Zvláštností této univerzity je skutečnost, že nástupem ke studiu se student automaticky stává vojákem z povolání a při studiu pobírá plat. Před nástupem akademického roku ho ale čeká několikatýdenní vojenský výcvik ve Vyškově.

„Není to žádná katastrofa, komu není pohyb cizí, tak by ho tento fakt neměl před studiem na naší fakultě odradit. Já si to třeba užila," říká s úsměvem k výcviku budoucí vojenská lékařka Kristýna.

Na škole se vyučují samozřejmě i specifické ryze vojenské předměty jako je třeba medicína katastrof nebo lékařské postupy a procedury v polních podmínkách.

MUP (Metropolitní univerzita Praha)

Metropolitní univerzita Praha má v Hradci jedno ze svých univerzitních středisek. Uchazečům nabízí dva bakalářské a dva magisterské obory. Titul Bc. zde můžete získat v tříletém prezenčním či kombinovaném oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia nebo kombinovaným studiem Veřejné správy.

Titul Mgr. si zase odnesete za úspěšné studium oborů Evropská studia a veřejná správa a Mezinárodní vztahy a evropská studia. Oba tyto magisterské obory se studují standardně dva roky.

Jako jediná z univerzit, které lze v Hradci studovat, je soukromá. Výše školného pro následující akademický rok činí aktuálně 55 tisíc korun za prezenční studium a 48 tisíc korun za kombinované. Elektronické podání přihlášky vás vyjde na čtyři stovky, její papírová verze potom šest set. Prohlédnout si středisko a informovat se o studiu můžete na Dni otevřených dveří, který „Metropolitka" pořádá každý měsíc vyjma letních prázdnin. První bude už tuto středu.

Michaela Zumrová