Tradiční symboly obce, heraldický znak a vlajku, v sobotu slavnostně představil starosta Jiří Horák za přítomnosti královéhradeckého biskupa Dominika Duky, který je požehnal.

„Bylo na čase, aby Vysoká nad Labem měla své vlastní symboly. Více než 95 procent okolních obcí již heraldický znak i vlajku má,“ poznamenal starosta Jiří Horák.

Více než rok trvaly peripetie spojené s tvorbou symbolů. Návrhy nepocházely z rukou profesionálního heraldika, ale z rukou obyvatel obce. „Sešly se desítky variant znaků, z nichž jsme nakonec vybrali dva nejzdařilejší,“ upřesnil starosta. Vítězný motiv v sobě zahrnuje několik základních rysů obce. Zelená plocha symbolizuje les, který obklopuje Vysokou, modrá značí Labe, jež obcí protéká, a šikmá vlna značí jez na řece. Poslední slovo měl přece jen heraldik, jelikož pro tvorbu znaku platí velmi přísná pravidla.

Slavnostní akt se uskutečnil při příležitosti již tradiční Vysocké pouti. „Měli jsme na výběr ze dvou termínů. Prvním je právě Vysocká pouť, která se koná vždy první víkend po svátku svatého Jana Křtitele. Jemu je zasvěcen kostel Na Zámečku, pod nějž obec Vysoká patří. Druhým by bylo posvícení, které připadá na 29. srpna. Symboly jsme oficiálně převzali z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka již v květnu. Proto byl zvolen termín Vysocké pouti,“ upřesnil starosta Jiří Horák.

Požehnání přihlížely stovky návštěvníků. Biskup Dominik Duka nejprve pronesl slavnostní motlitbu a poté heraldický znak i vlajku pokropil svěcenou vodou.
„To, že obec získala symboly, značí o její suverenitě, samostatnosti a z ní plynoucí odpovědnosti. Především odpovědnosti k rodině, sám k sobě i obci,“ uvedl při žehnání biskup Duka.