Královéhradecký magistrát totiž zároveň na návrh Vysoké vložil do centrální evidence urbanistickou studii z roku 2005, která by dočasně nahradila neplatný územní plán obce. Vložením do evidence se studie stala aktuálně platným dokumentem a obec se jí může řídit. Podle této studie by mohla být dokončena zástavba na plochách, kde existují inženýrské sítě a lidé chtějí, ale nemohou stavět.

„Zjednodušeně řečeno to znamená, že majitelé pozemků v zónách zástavby v lokalitách A1 a A2 mohou pokračovat v zástavbě. Pro majitele pozemků v jiných rozvojových zónách to znamená, že se tam vyhlašuje stavební uzávěra a do doby nového územního plánu tam nikdo nic nepostaví,“ přiblížil stávající situaci starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák. Vysvětlil, že stavební uzávěra se týká území, kde zatím žádná výstavba zahájena nebyla.

Více informací o územním plánu ve Vysoké najdete zde.