Pokud vás letos nevzali ke studiu na vysoké škole, nezoufejte. Většina hradeckých škol dává uchazečům druhou šanci.

Hradecká pedagogická fakulta nabízí zájemcům volná místa na bakalářských oborech, jako třeba Finanční a pojistná matematika, Fyzikálně technická měření a výpočetní technika a dalších. Termín pro podání přihlášek ke studiu fakulta stanovila na 10. srpna.

Do 16. srpna mají možnost podávat přihlášky uchazeči filozofické fakulty. Ta studentům nabízí druhou možnost, například v bakalářských oborech Počítačová podpora v archivnictví a Prezentace a ochrana kulturního dědictví. U navazujících magisterských oborů to jsou Historie a Politologie.

Fakulta informatiky a managementu již obsadila veškeré kapacity ke studiu v bakalářských a magisterských oborech. „Vzhledem k obrovskému počtu neuspokojených zájemců o obory Management cestovního ruchu a Finanční management je další možností placené studium, které je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání,“ uvedl již dříve kancléř hradecké univerzity Ondřej Tikovský. Přihlášky k tomuto druhu studia je možné podat do 12. září.

Možnost studovat ještě v letošním roce nabízí také Metropolitní univerzita Praha, která má v Hradci pobočku. Univerzita otevírá dva bakalářské obory Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. „Termíny přijímacího řízení jsou 9. a 23. září. Pro uchazeče o kombinovanou formu studia se přijímací řízení nekoná. Přihlášky budeme přijímat čtrnáct dní před termínem přijímacích zkoušek, nejpozději však 23. září,“ uvedla Ivona Civáňová z Metropolitní univerzity. Pro zájemce o studium na této škole jsou ve dnech 9. a 14. září připraveny Dny otevřených dveří.

I přesto, že Vyšší odborná škola zdravotnická v prvním kole přijímacího řízení naplnila svoji kapacitu, nevylučuje, že přijme i další zájemce. „Ze zkušenosti víme, že ne všichni přijatí ke studiu opravdu nastoupí, počítáme proto s tím, že šanci dostanou i uchazeči z druhého kola,“ uvedla Jana Katonová z Vyšší odborné školy. Zájemci o obory Diplomovaná sestra a Diplomovaný farmaceutický asistent mohou přihlášky posílat do 13. srpna.

Karolína Karpašová, ČTK