Založena byla 20. května 1929 v divadle Říše loutek v Praze, kam se při příležitosti sjezdu českých loutkářů a velké výstavy loutek sjeli zahraniční hosté z Bulharska, Francie, Jugoslávie, Německa, Rakouska, Rumunska a Sovětského svazu. Už tehdy se také poprvé objevila myšlenka na založení mezinárodního muzea loutek v naší republice.

Činnost organizace UNIMA byla sice utlumena v období hospodářské krize ve třicátých letech a za druhé světové války, ale poté se i přes nové rozdělení světa podařilo její činnost obnovit a společenství loutkářů utužit. Velmi se o to zasloužil dlouholetý generální sekretář UNIMA Prof. PhDr. Jan Malík. Při jubilejním X. kongresu UNIMA v Praze v roce 1969 se konala mezinárodní výstava loutek. Národní centra UNIMA byla tehdy vyzvána, aby darováním těchto loutek podpořila založení Mezinárodního muzea loutek v Praze. V Praze se nakonec nepodařilo muzeum zrealizovat. Prostory však nabídla Chrudim, kde byl právě zrenovován renesanční Mydlářovský dům.

V něm byla ze zahraničních darů a sbírky Jana Malíka vybudována první expozice. Instituce dostala název Muzeum loutkářských kultur. Otevřeno bylo 2. července 1972.

Chrudimská výstava je pohledem do historie i současnosti UNIMA (organizace dnes čítá přes 6700 členů z 65 zemí celého světa) a představuje nejzajímavější zahraniční loutky ze sbírek muzea (kromě těch, které jsou k vidění ve stálé expozici nebo na celoroční výstavě stínového divadla).
Výstavu můžete navštívit v muzejní galerii v Břetislavově ulici v Chrudimi do 30. srpna. V květnu je přístupná od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V měsících červen až srpen si můžete výstavu prohlédnout až do osmnácté hodiny. (zr)