V nedávné době se do centra pozornosti dostalo koupaliště v Novém Bydžově.

Někteří ze zástupců místní opozice zpochybnili částku, za kterou byla nová bydžovská plovárna před lety zrekonstruována. Vadilo jim především to, že nedaleký Chlumec se pyšní také novým letním areálem, ovšem za poloviční cenu, tedy  20 milionů korun.

„Máme podezření, že došlo ke zpronevěře desítek milionů investičních peněz. Mezi našimi členy máme například stavebního investora a ten odhaduje investici v Novém Bydžově maximálně, ale již v dnešních cenách, na 20 milionů korun," prozradil Hradeckému deníku  bývalý opoziční zastupitel Vladimír Neuman.

Přestože kritici, kteří poukazovali na rozdílnosti mezi koupališti v Chlumci a Novém Bydžově, tvrdili, že žádné právní kroky nechystají, před několika dny obdržela policie anonymní trestní oznámení podané proti starostovi města Pavlu Loudovi.

Dlouholetý bydžovský starosta považuje oznámení za nesmyslné.

Výstavba koupaliště podle jeho vyjádření proběhla v pořádku a transparentně.

„Jsou to smyšlené věci. Ale protože padlo trestní oznámení, musím se vyjádřit. V první řadě platí to, že obě stavby jsou neporovnatelné," uvedl starosta Pavel Louda.

Všechnu dostupnou dokumentaci má k dispozici. A celá věc nejenom jemu, ale i pracovníkům odboru investic, znepříjemňuje práci.

Koupaliště ve stínu trestního oznámení

Policie řeší trestní oznámení ohledně 12 let starého bydžovského koupaliště podané proti stávajícímu starostovi Pavlu Loudovi.

Areál plovárny se změnil v roce 2004, kdy začala první etapa přestavby. Celková rekonstrukce přišla na necelých 40 milionů korun. Právě tato částka a porovnání s koupalištěm v Chlumci zapůsobily jako pomyslný „rudý hadr" na opozici. Pravděpodobně z jejich řad  trestní oznámení vzešlo. To si myslí i starosta.

„I když se jednalo o anonyma, tuším o koho jde. Je to už sedmé udání proti mé osobě. Celé je to nesmyslné a slouží to pouze jako předvolební téma," prozradil starosta Louda.

Podle starosty stejné „pozornosti" v podobě udání či trestního oznámení neunikla snad jediná věc, kterou vedení města v průběhu let zrealizovalo. Proto on sám je na takovéto kroky ze strany opozice, byť jsou často anonymní, zvyklý. Realizací koupaliště se před výstavnou, i v jejím průběhu, zabývalo zastupitelstvo, kde se celá věc mnohokrát projednávala.

Neporovnatelné bazény

Vzájemné srovnání areálů v Bydžově a Chlumci, především tedy jejich rozdílné pořizovací ceny, jsou pro kritiky hlavními argumenty proti starostovi.

Na výstavbu obou koupališť dohlížel ve funkci technického dozoru investora Josef Novotný. Ten ve vyjádření zaslaném Hradeckému deníků uvedl, že financování a celkové částky jsou v pořádku. Stavební zásahy na obou koupalištích byly naprosto odlišné.

„Obě stavby jsou neporovnatelné jak z hlediska vstupních předpokladů (stav, velikost stávajících objektů, využití stávajícího areálu), tak i použitého konstrukčního i technologického řešení a následně i podmínek provozu," odmítl argumenty kritiků Josef Novotný.

Starosta dále doplnil, že i samotný princip financování byl u obou koupališť odlišný.

„V našem případě jsme podali žádost o dotaci založenou na záměru. To znamenalo, že jsem neměli připravené žádné projektové dokumentace či podobně. Na chlumeckém koupališti to bylo naopak. Tam měli zpracovanou dokumentaci dopředu a na to soutěžili," upřesnil bydžovský starosta.

„V Novém Bydžově se jednalo tedy o novostavby bazénu, brouzdaliště, technologického objektu, které byly doplněny ve druhé etapě o rekonstrukci obou stávajících objektů v areálu a o doplňkové objekty," upřesnil Josef Novotný.

Záměr celé rekonstrukce měl být jasně znám podle požadavku Krajské hygienické stanice už v roce 2004 Podle Novotného se nejedná o žádný megalomanský projekt a už vůbec o neodůvodnitelné navyšování finančních částek.