Rozdávali radost

Učitelky Jana Komárková a Karolína Klimešová uplatnily při přípravě svou kreativitu, umělecké nadání a pedagogickou zkušenost, ale hlavně znalost mentality svých svěřenců. Nacvičily s nimi program tak, aby jim „padl na tělo". Od první chvíle bylo cítit, jak jsou děti šťastné a jaké potěšení jim dělá radost rozdávat.

Program uvedla a celým pořadem účastníky provázela vedoucí úseku mateřské školy Anna Kabilková. Když v závěru připomínala atmosféru rodinných Vánoc a při líčení vánočních zvyků si vzpomněla na svou babičku, byla to velmi dojemná chvíle.

Pohyb a zpěv

Děti zpívaly za doprovodu varhánků i dětských rytmických nástrojů, zpěv byl zvýrazněn vtipnými doprovodnými pohyby. Předvedly i několik choreograficky zajímavě pojednaných tanečků a her se zpěvem. Tématem písní a tanečků byli ptáčci, mravenečkové, příroda, vláček a dětský svět. Zahrály si i na kováříčka a proměnily se ve vločky sněhu a sněhuláčky. Krásně tančily v rytmu reprodukované hudby.

Z dětí i učitelek vycházela radost a chuť ji rozdávat. Na seniorech bylo vidět, jak je jim v dětské společnosti dobře: rty se roztáhly do úsměvu, oči zazářily. Děti před závěrem svého vystoupení obdarovaly přítomné babičky a dědečky drobnými dárky a přáníčky, které osobně roznášely účastníkům setkání. Paní Stašová poté jménem pořadatele předala dětem ovoce a sladkosti a všichni si navzájem popřáli, aby podobných hezkých chvil porozumění mezi generacemi mohlo být co nejvíce. V dnešní době je jich mimořádně potřeba.

Eva Brandejsová