Nová „Berlínská zeď" nebo ghetto. Tak popisují odpůrci vykácení hradecké Kaštanky budoucnost lokality s téměř stoletými stromy na okraji Pražského Předměstí.

Nelíbí se jim plán zrušit kvůli druhé koleji vzrostlé stromořadí. Ovšem nejenom zeleň je lidem ze spolku Kaštanka trnem v oku. „Pokud by se stavělo podle původních plánů, tak kromě stromů přijdou lidé také o přirozenou spojnici mezi sousedícími čtvrtěmi," řekl předseda spolku Ondřej Samek s tím, že dalším bodem, proti kterému brojí, je případná protihluková stěna. „Ta by z této části udělala opravdu ghetto, kde by děti vystřídali sprejeři," dodal Ondřej Samek, který s kolegy připravil pro radnici možný náhradní plán, který však není v žádném rozporu s připravovaným zdvoukolejněním.

„V žádném případě nechceme blokovat stavbu dvojkolejné tratě na Pardubice. Existují varianty, jak stavbu provést a nevykácet spoustu krásných stromů, ať již jde o unikátní kaštanovou alej, nebo i řadu topolů stojících podél dětského hřiště," stojí v prohlášení spolku, který chce také vybudování takových protihlukových bariér, které by plnily svou funkci a zároveň nebyly jen ošklivou vysokou betonovou zdí.

„Naše varianta spočívá s posunutím kolejí ne do Kaštanky, ale na druhou stranu, kde by se tak vyřešila i otázka nevzhledných keřů," míní Milan Švec.

„Udělejte dvě koleje, ale nechte nám Kaštanku a nerozdělujte naši klidnou čtvrť." Takové je poselství, které k hradecké radnici vysílají lidé ze spolku Kaštanka.

Posuňte trať

Její zástupci dávají městu 
na zvážení několik variant, aby se „vlk nažral a koza zůstala celá". „Podle plánů má být koridor kolejí dvanáctimetrový. My navrhujeme, aby se však neposunul směrem do Kaštanky, kde by při nejšetrnější variantě zmizela jedna řada stromů, ale na druhou stranu směrem k tenisovým kurtům," řekl Milan Švec ze spolku Kaštanka.

Podle něj by to bylo nejenom šetrnější ale také řešení ekonomičtější. „Nemusely by se vynakládat peníze na kácení stromů, ale finance by se využily 
na odkup části pozemků," dodal s tím, některé by se musely vykoupit ze soukromých rukou. „Ostatní uvažované parcely patří buď městu nebo státu," dodal Švec, který by nerad na Kaštanku vzpomínal jen se zažloutlými fotografiemi 
v ruce.

Dalším problémem je podle spolku uvažovaná protihluková stěna. Ta je podle mínění Ondřeje Samka předimenzovaná a nesplňuje současné trendy. „Vysoké zdi jsou podle nás již pasé. V této lokalitě by plně vyhovovaly ty, které se již používají jinde v Evropě, tedy metr a půl vysoké se zahnutím," dodal Ondřej Samek s poukazem na to, že takto „vysoké" stěny by se nestaly rájem sprejerů a zároveň by nikterak nenarušovaly ráz okolí.

Podchod jinde

Se stěnami souvisí i poslední bod, který se spolku nelíbí, tedy, že by se ztratila návaznost na okolí. „Chceme zabránit vytváření bariér pro chodce a cyklisty," stojí v prohlášení spolku, který chce, aby radnice přehodnotila záměr „podkopat" koleje v Honkově ulici a vytvořit zde podjezd.

„Podle nás by byl užitečnější v nedaleké Janáčkově ulici, která je přirozenou spojnicí mezi Pražským předměstím a Kukleny. 
V Honkově ulici si každý počká, než půjdou nahoru závory a nikdo zde podchod nevyužije," řekl Deníku Bohdan Samek.

Vlakem rychleji
Cestování vlakem mezi krajskými metropolemi je od prosince rychlejší. V úseku Stéblová – Opatovice totiž stavbaři dokončili druhou kolej, díky které mohou rychlíky v místě uhánět až rychlostí 160 kilometrů za hodinu. To lidem v některých případech ušetří až 8 minut času. Dokončením úseku mezi Stéblovou a Opatovicemi však práce na zdvojkolejnění nekončí, modernizovat by se měl v budoucnu i úsek z Opatovic do Hradce a ze Stéblové do Pardubic.

Klíčová stavba

Své návrhy nyní postoupí spolek městu. Podle náměstka primátora Jindřicha Vedlicha je již připravena  schůzka, kde budou kromě představitelů města přítomni i zástupci SŽDC a  projektanti stavby. Podle informací Deníku by se tato schůzka měla uskutečnit 18. května. „Na Jedné straně si je potřeba uvědomit, že zdvoukolejnění má pro naše město klíčový význam. Stejně důležitý jako dostavba dálnice. Na druhé straně si již dlouhodobě uvědomujeme, že je to v této lokalitě choulostivá otázka," uvedl Vedlich s tím, že hovory na toto téma probíhají i nad připravovanou projektovou dokumentací.

„Chceme, aby zásah do aleje byl co nejmenší. 
Na rovinu je však potřeba říci, že je problematické nalézt takové technické řešení, jež by odpovídalo normám,  které by nevyžadovalo zásah do zdejších dřevin. Budeme se snažit o co nejmenší zásah a doufám, že se spolkem najdeme společné řešení," dodal Vedlich.

K myšlence umístit trať 
na stranu k tenisovým kurtům dodal, že zde bude rozhodující jak stanovisko projektantů, tak vlastníků pozemků. S projektanty se také budou rozebírat protihluková opatření.

„Pokud jde o podchod, tak mimoúrovňová křížení v Honkově a Kuklenské ulici navrhuje jak současný, tak i nově připravovaný územní plán," uvedl náměstek podle kterého žádný oficiální přechod u tenisových kurtů nyní neexistuje: „Jednání o zdvoukolejnění byla velmi složitá a jsme rádi, že se nám podařilo prosadit zachování přejezdů a přechodů ve stávajících místech. Spolkem navrhovaný podchod tak vidím jako velmi problematický."