Neustálé deště letošního léta mohou zemědělcům značně zkomplikovat sklizeň v mnoha různých ohledech. Jedním z nich je samozřejmě kvalita vypěstovaných plodin.

„Pokud bude i nadále pršet, tak očekávám problémy hlavně s kvalitou plodin a zejména včasností sklizně. Nejvíce je ohrožena cibule, které vlhko určitě nesvědčí, dále řepka a v neposlední řadě i obilí, které by mohlo kvalitativně spadnout na krmné. Může nastat i situace, že nebudeme schopni včas zásobovat trh,“ řekl hradecký soukromý zemědělec David Smetana.

Ovlivní déšť ceny potravin?

Český trh svou velikostí úplně nenasvědčuje, že by se špatná sklizeň odrazila na cenách produktů u spotřebitele, avšak následněje vždy určující křivka nabídky a poptávky. „Záleží na tom, kde všude bude pršet. Pokud by nastala situace, že deštivé počasí zasáhne celou Evropu, tak k ovlivnění cen jistě dojde, jinak stěží, protože český trh je příliš malé působiště,“ upřesnil k situaci Smetana.

Zemědělci tak ve dnech, kdy začínají žně, mohou setkat s tím, že obilí nebude zralé či se jeho sklizeň uskuteční později jednak kvůli vlhkosti plodin, nebo podmáčené půdě, kam se zemědělské stroje dostanou jen obtížně. Podle informací hradecké agrární komory se u většiny obilovin ještě se sklizní vyčkává, protože stále nedošlo k jejich zralosti.

Počasí zůstává i nadále podobné

Pracovníci hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu jsou ve svých předpovědích opatrní, ale i tak tvrdí, že nejbližší týden nepřinese výrazné změny v počasí. „Na příští týden očekáváme vlhčí vzduch, s občasnými srážkovými úhrny, který pro období žní určitě není optimální,“ prohlásil pracovník hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Marcel Lesák.

Letošní žně na Hradecku jsou podle místní agrární komory ovlivněny hlavně zralostí porostů, která je zatím nedostačující. „Vlivem rozsáhlých dešťů může u obilovin dojít k vyplavení lepku v zrnu či prorostlosti, což v důsledku znamená, že se zhorší kvalita komodity a její následné zpeněžení může být problémem. Deštivé počasí nejvíce škodí obilovinám, olejninám a luskovinám. Déšť samozřejmě může ovlivnit včasnou sklizeň, ale nelze předvídat vývoj počasí, což nedokáže ani Český hydrometeorologický ústav. Je věcí nabídky a poptávky, jestli se situace promítne do nárůstu cen směrem ke spotřebiteli,“ prozradil ředitel krajské agrární komory Ivo Konopa.