Má tu čest, že získal svého druhu prvenství. Je totiž prvním studentem na magisterském stupni katedry informačního managementu ze Sarajeva, Bosny a Hercegoviny v Hradci Králové. Idea přišla náhle na začátku čtyřletých vysokoškolských studií, když se rozhodl žádat o mnoho nabízených studijních pobytů a vyzkoušet všechny možnosti a příležitosti, aby mohl studovat v cizině. Naštěstí, vynaložené úsilí bylo splaceno žádostí, kterou předložil české ambasádě.

Jeho žádost ke studiu byla schválena a potvrzena. Vybrali ho jako jednoho z pěti studentů z celkových dvou set dvaceti kandidátů o stáž, kteří obdrželi plný dvouletý pobyt a výuku v anglickém jazyce na univerzitě v Hradci Králové. „Pocit, který jsem měl, když mi poprvé oznámili výsledky výběrového řízení, nedokážu opravdu vyjádřit slovy,” řekl Nermin Ćatović.

Prvních několik dní, které strávil v Hradci Králové, pro něj byly obtížné.,Musel se pustit do poznávání nového místa, kde měl v plánu zůstat další dva roky. Naštěstí našel organizaci ESN Buddy System HK, kterou považuje za jednu z nejlépe fungujících institucí pro studenty, jaké kdy poznal. „Pomoc, kterou poskytují zahraničním studentům, když sem přijdou, je neocenitelná,“ prohlásil Nermin Ćatović. Ostatní zahraniční studenti mají obvyklou zkušenost s určitým druhem kulturního šoku, který se Nermina nedotkl. Spíš naopak český jazyk mu připadá podobný s jeho rodnou řečí a smýšlení lidí rovněž obdobné. Cítí se tu nyní jako doma. Vždycky byl komunikativní a sociální, poznával nové přátele, kamarády a lidi v celém Hradci Králové, nikoli pouze z univerzity. Neměl s tím žádný větší problém. Jedinou překážkou byla skutečnost, že mladí lidé v České republice nemají rádi, nechtění či neumí anglický jazyk tak dobře.

Při porovnání se svými přáteli v Bosně, kteří vždy uplatňují své znalosti anglického jazyka, když potkají zahraničního studenta, mladí lidé v České republice se pokouší konverzaci v angličtině vyvarovat, pakliže v ní nejsou dostatečně dobří. Vždycky si umí poradit, aby s nimi zahájil diskuzi a snaží se je povzbuzovat.

To je záležitost a vlastnost, která mu dovolila poznat skutečné přátele. Zkušenost se studiem v Hradci Králové pro něho není důležitá pouze z profesního pohledu a vzdělání, ale také pro osobní vývoj v životě. „Pomohlo mi to, abych více dozrál a zformoval svoji osobnost k dospělosti. Mladí lidé reprezentují budoucnost každé země a my jsme ti, kteří mohou dovést své národy k projasněnější budoucnosti, a proto budu zkoušet vytvářet pouta mezi mladými lidmi z Česka a z Bosny a Hercegoviny přiblížil Nermin Ćatović.