„Ve spolupráci s francouzskou ambasádou otevřeme jazykovou třídu zaměřenou právě na francouzský jazyk. Studenti šestiletého gymnázia by tak od prvního ročníku měli intenzivní výuku jazyka dotovanou šesti hodinami,“ upřesnila Ivana Šubrtová z gymnázia Boženy Němcové.

Rozvržení hodin vyučovaných ve francouzštině by se měnilo podle ročníků, avšak první tři ročníky by měly dvě až tři hodiny klasické francouzštiny, jednu nebo dvě hodiny tělocviku ve francouzštině, a poté také doplňující nepovinný předmět v rozsahu jedné až dvou hodin, ve kterém by probírali divadlo, filmy nebo i jiná témata, o něž by měli zájem.

„Od čtvrtého ročníku by se už upustilo od výuky tělocviku ve francouzštině a nahradilo by ho studium dějepisu a zeměpisu v tomto jazyce,“ vysvětlila Šubrtová.

Podrobné informace mohli rodiče i děti získat už včera na Dni otevřených dveří, kterého se zúčastnila také Marie – Christine Thiébautová z francouzské ambasády, jež projekt podporuje, a ochotně odpovídala na dotazy rodičů.