Akce se koná ve dnech 5. a 6. února v prostorách Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (OSV UHK) v areálu Na Soutoku. Po oficiálním slavnostním zahájení v Aule OSV zazní přednáška ekonoma Vladimíra Tomšíka, bývalého viceguvernéra ČNB a vedoucího kolektivu autorů publikace 100 let česko-slovenské koruny.

Program celé konference je rozdělen do několika tematických skupin: Finanční inovace, Společnost 4.0 a současné výzvy v makroekonomickém kontextu, Podniková ekonomika a management, Regionální rozvoj a agrobyznys, Moderní trendy ve firemní a veřejné správě, Matematické modely ekonomických systémů a Transfer technologií.