Do východočeské metropole přijel spolu s ním arcibiskup Bernard Moras z indického Bangalore a vedoucí projektu Alwyn Sudhir z Belgaum. V sobotu je čekalo setkání s ostatními dárci z Hradecka i celé republiky, kteří na dálku podporují indické děti. Výprava absolvovala i bohatý doprovodný program a děkovnou mši. V průběhu své šestidenní návštěvy se partneři z Indie setkají ještě s dalšími žáky a prohlédnou si známá poutní místa Neratov, Králíky a Rokoli.

Co Adopce na dálku pro Indy znamená, prozradil v rozhovoru pro Deník biskup Peter Machado.

Karnataka je stát v jihozápadní Indii. Jak byste ho charakterizoval?
Karnataka je jeden ze států jižní Indie, tato část je o něco rozvinutější než ostatní. Je to velmi suchá oblast, lidé jsou závislí na deštích. Jsou tam i místa, která trpí velkým nedostatkem vody. Místním jazykem je kannada, žije zde 60 milionů obyvatel.

Kolik lidí je tu gramotných?
Kolem 60 procent lidí je gramotných, 40 negramotných. Ale mezi těmi 60 procenty jsou zahrnuti i lidé, kteří se umí třeba jen podepsat. Opravdu gramotných obyvatel je málo.

Projekt Adopce na dálku pomáhá dětem zajistit vzdělání. Jak moc je pro ně důležité?
V Karnatace je pět regionů. V diecézi Belgaum máme tisíc tři sta podporovaných dětí. Jejich rodiče jsou velmi chudí a školy jsou daleko. Příspěvky dárců v rámci projektu Adopce na dálku pomáhají zaplatit cestování do školy, školné, pomůcky,… Školní systém v Indii je úplně jiný než tady v Česku. Školy se dělí na státní a soukromé. Soukromé školy nejsou dotované státem, státní ano, ale jsou na velmi nízké úrovni. Učitelé tam mají nízkou kvalifikaci a výuka nemá moc vysokou úroveň. Na soukromých školách je oproti tomu lepší systém výuky, jsou tam lepší učitelé, musí se tu ale platit školné. A právě sem sponzorované děti chodí.  Adopce na dálku jim pomáhá, aby se mohly vzdělávat. Za posledních patnáct let našlo padesát procent těchto dětí díky vzdělání uplatnění ve společnosti.

Mají místní lidé o vzdělání zájem?
Ano, ano. Protože pro ně vzdělání znamená posunout se a rozvíjet. Dobré vzdělání je jakýmsi pasem, se kterým se mohou dostat dál. Důležité je, aby děti dokončily základní vzdělání a mohly jít na vyšší, se kterým se mohou stát učitelé, zdravotní sestry nebo hotelový management. Vzdělání je pro ně velmi důležité. Často se stává, že děti školu nedokončí a pak pracují v zemědělství stejně jako jejich rodiče.

Co by kromě rozšířené možnosti vzdělání místním lidem pomohlo? Například lepší podmínky pro bydlení?
75 procent obyvatel jsou zemědělci a v posledních deseti letech tato práce upadá. Je to i díky změně klimatu. Když lidé potřebují deště, tak je sucho, a naopak pak přijde velká voda a jsou povodně. Farmáři mají zničenou úrodu a snadno se dostávají do dluhů. A tím se zvyšuje chudoba. Zemi trápí také nezaměstnanost. Když se z každé rodiny jedno dítě vzdělá, tak to přinese velký užitek a pokrok celé vesnici. Nejdůležitější je v Karnatace vymýtit chudobu.

Patnáct let s adopcí na dálku
close Z programu setkání indického biskupa Petera Machada s dárci zapojenými do projektu Adopce na dálku. zoom_in Patnáct let není žádná krátká doba a stihnout se za ni dá ledacos. Diecézní charita Hradec Králové za tu dobu našla vzdělání pro více než 5500 chudých dětí z indické země Karnataka. A to díky projektu Adopce na dálku, který odstartoval v roce 2000 ve spolupráci s indickou diecézí Belgaum ve státě Karnataka. V roce 2005 byl projekt rozšířen do indické arcidiecéze Bangalore. „Do Adopce na dálku se zapojují jednotlivci i rodiny, školy a školní třídy, různé kolektivy a společenství lidí bez ohledu na věk. V současnosti je do ní zapojeno 55 škol, z toho 14 z Hradce Králové," vypočítává Jana Karasová z hradecké diecézní charity. A jak vše funguje v praxi? Dárce, ať už jednotlivec či skupina, se zaváže po dobu minimálně dvanácti měsíců podporovat indické dítě částkou 5 tisíc korun ročně. To je suma, která pokryje náklady na školní pomůcky a uniformu, školné, učebnice, stravu a případně náklady na dojíždění za vzděláním. Podporované dítě pak s dárcem udržuje písemný kontakt, v němž informuje o svých školních úspěších i o tom, jak vypadá jeho běžný den, jaká je jeho rodina, nebo co ho baví. Díky této pomoci mají děti, které vyrůstají často ve velmi žalostných podmínkách, šanci najít v budoucnu práci a zajistit tak obživu pro svou rodinu. V Karnatace se většina lidí živí zemědělstvím a bojuje s velkou chudobou. Vzdělání jim ale nabízí možnost, jak se z této situace dostat.