Pro školskou budovu postavenou podle návrhu architekta Josefa Gočára v roce 1927 tak město bude hledat jiné využití. Pro původní záměr má město zpracovanou studii, na kterou měla navazovat dokumentace pro potřebná stavební řízení.

„Předchozímu vedení města se nepodařilo uzavřít smlouvu na zpracování stavební dokumentace, projekt je tak ve skluzu a vše se již nestihne realizovat v termínu tak, aby město získalo dotaci. Ale to není jediný důvod, proč projekt opouštíme,“ říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic.

Původně byla příprava projektu nového výukového centra schválena v podobě, jejíž předpokládané náklady byly téměř 250 milionů korun, z toho zhruba 115 milionů korun měla tvořit dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Odstoupení od realizace záměru vzdělávacího centra neohrozí další projekty, které Hradec Králové připravuje a chce na ně využít dotace v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace. Nyní tak bude město hledat novou koncepci využití tohoto objektu bývalé školy T. G. Masaryka, která je součástí architektonicky výjimečného komplexu školských budov v hradeckých Lipkách.