Se zakrytím vzduchotechniky ale firma počítá. "V minulém roce jsme pro to získali potřebná povolení. Realizace probíhá ve dvou etapách - v té první na podzim loňského roku jsme zakryli vzduchotechniku z ulice Puškinova a v té druhé, složitější fázi, zakryjeme i část z Gočárovy třídy," informovala Kristýna Křemenová, marketingová a PR manažerka společnosti.

Přípravné práce jsou už v plném proudu a dokončení společnost plánuje na letošní jaro.